Facultatea de Inginerie Hunedoara

Actualitate

Facultatea de Inginerie Hunedoara, implicată în parteneriate internaţionale

Facultatea de Inginerie Hunedoara, prin structura şi calitatea programelor de formare, pregăteşte specialişti în domeniile: Ingineria materialelor, Inginerie electrică, Ingineria autovehiculelor, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie şi management, care acoperă o paletă largă de servicii din domeniul industrial, educaţional, respectiv administrativ.

Read More