ComunitatePolitica si administratie

Șoimuș: Clopoțelul sună mai altfel, atunci când condițiile de școlarizare sunt de top

Magdalena Șerban

În timp ce unii elevi au început școala în spații modernizate acum câteva decenii, alții au norocul să beneficieze de locații ultradotate și amenajate după normativele în vigoare. La Șoimuș, efor­tul administrativ depus de câțiva ani încoace rodește în această toamnă.

Au planificat atât bugetar, cât și strategic
„La nivel comunal, avem două gră­di­nițe cu program prelungit. Una este la Șoimuș, dată în folosință în 2020, iar cealaltă este la Păuliș, fiind pusă în func­țiune acum, odată cu începerea noului an școlar. Ambele investiții au fost reali­zate din bugetul local și constituie o for­mă de sprijin pentru părinții care chiar au nevoie să-și lase copilașii într-un mediu propice dezvoltării lor, adică în condiții excelente, sigure și moderne și cu impli­carea unui personal calificat. Pe scurt: pe mâini bune. Sunt 60 de prichindei care se bucură de socializare și învățare. Era o adevărată problemă lăsatul celor mici sub supravegherea cuiva, pe timpul ore­lor de serviciu, mai exact până la ora 16:00. Așa că trebuia să găsim soluții con­crete pentru ca acești părinți să reușească să-și desfășoare activitatea și, în fond, să poată să susțină familia. Când unul dintre ei trebuia să renunțe la locul de muncă, în ideea de a rămâne acasă să aibă grijă de cel mic, și venitul se diminua substanțial, iar de aici derivau alte neajunsuri și greutăți. Cât privește șco­lile, pentru a reduce din cheltuielile cu utilitățile care au suferit o majorare tari­fară substanțială (energia electrică, încălzirea, etc), am reorganizat partea educațională, centralizând-o în două locații: o școală primară la Păuliș și una primară plus generală la Șoimuș. Așa că e primul an în care elevii din clasele 1-4 nu mai sunt în clase cu învățământ si­mul­tan. În acest fel, apare spiritul de com­petiție între ei, deci motivarea și deter­minarea de a fi mai buni. Trans­por­tul e asigurat de două microbuze școlare și un autocar, pentru a acoperi întreaga rețea teritorială. Le mulțumesc părinților pentru că au înțeles necesitatea acestui sistem de învățământ. Urmează sa gân­dim și un program after-school. De ase­m­enea, doresc să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice și personalului auxi­liar, pentru colaborare „, a precizat Mihai Gabriel Irimie (foto), primarul din Șoimuș.

Toți copiii au primit tablete electronice
Dincolo de edificiile modernizate prin investiții, s-au asigurat și dotări de ultimă ge­nerație, prin digitalizare. ,,Elevii bene­fi­ciază de tablete pentru a fi în continuă legătură cu activitățile școlare, pre­vă­zute cu abonamente de Internet susți­nute de primărie. Totodată, tablele in­te­rac­tive sunt o necesitate în aceste vre­muri și din acest motiv am montat în toa­te sălile de clasă, inclusiv la gradiniță. Toți profesorii au primit laptop-uri, toc­mai pentru a comunica direct cu copiii și a se putea conecta la tablele interactive. Totul a fost achiziționat din bugetul pro­priu al comunei. De altfel, ei au mai be­ne­ficiat și pe perioada pandemiei de astfel de gadget-uri, dar acelea au ieșit din ga­ranție, așa că am achiziționat unele noi. Amintesc că am demarat și finalizat laboratorul de informatică la standarde cerute de programa școlară. Dăm burse de merit, burse sociale și premiem, anual, elevii cu cele mai bune rezultate la în­vățătură. Îmi mențin pă­rerea că inves­tind în educație, vei investi în viitorul co­mu­nității. Iar rezultatele nu întârzie să apară, ținânt cont că elevii noștri au in­trat la liceu în proporție de 97 la sută, iar unul s-a situat chiar în primii cinci (ca me­die) la nivel de județ, reușind să intre la liceul cel mai bine cotat. Le urez succes pe mai departe tuturor ca­dre­lor didac­tice, reușite și împliniri, iar ele­vilor le doresc să ajungă să atingă per­formanța, in­diferent de segmentul școlar în care învață (ciclu primar, gim­na­zial, liceal, etc”, a transmis edilul șef.