Noi dotări performante pentru Spitalul Municipal Hunedoara

Magdalena Șerban

În baza unui proiect european a cărui va­loare ajunge la circa două milioane de euro, Spitalul Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara va beneficia de o serie de dotări de ultimă generație. Printre acestea se numără 160 de paturi medicale ce vor reînnoi secțiile aflate în prima linie în lupta împotriva Covid, mai exact Secția In­fecțioase și Pneumologia. Miercuri au ajuns în posesia instituției medicale pri­mele 80 de paturi, urmând să fie furnizat și restul.

Unul dintre cele mai performante CT din zona de Vest
Potrivit reprezentanților spi­talului hunedorean, prin a­celași program investițional accesat se va beneficia de aparatură medicală mo­der­nă și diverse echi­pa­mente, dar și de paturi spe­ciale pentru ATI, 160 de noptiere pentru secțiile de Boli Infecțioase și Pneu­mo­logie, ecografe, o unitate de resuscitare neonatală, asp­ir­a­toare chirurgicale, spirometre, ne­bu­li­zatoare pentru toate secțiile unității sa­ni­tare și mai cu seamă un computer tomograf ultraperformant (unul dintre cele mai bune aparate de acest gen, din partea de Vest a țării). “Suntem conștienți că un act medical de calitate are nevoie ca profesionalismul și dedicarea cadrelor medicale să fie dublate permanent de dotarea cu aparatură medicală nouă și performantă si acor­darea de atenție sporită con­dițiilor hoteliere din spital. Le mulțumim par­te­ne­rilor noștri din Pri­măria municipiului Hu­ne­doara pentru sprijinul acordat în scrierea și implementarea acestui proiect”, a afirmat manage­rul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoa­ra, ec. Radu Budae (foto).