Politica si administratie

La Simeria, continuă proiectele de reabilitare energetică a blocurilor

Reabilitarea energetică a clădirilor este extrem de importantă, pentru că facturile scad simțitor. De aceea, multe Asociații de Proprietari s-au mobilizat și au accesat, împreună cu primăriile, bani pentru asemenea lucrări.
Primarul orașului Simeria, Iulius Bedea (foto), a declarat recent că in­tenționează să continue investițiile de reabilitare energetică a clădirilor rezidențiale prin depunerea de pro­iec­te pe Programul Regional Vest 2021-2027, componenta 3.1.A. Eficiență energetică – clădiri rezidențiale.

Mai mulți bani europeni
Edilul șef a avut din nou o întâlnire cu reprezentanții Asociațiilor de pro­prie­tari din oraș, astfel ca locuitorii să cu­noască condițiile de finanțare pentru proprietarii de apartamente, pro­prie­tarilor de spații comerciale și pro­prie­tarilor de spații cu altă des­tinație decât cea de locuință, criteriile de participare la pro­gram. Cei care s-au arătat in­teresați de aceste lucrări, de reabilitare energetică, au aflat ce pași trebuie urmați pentru obținerea finan­țării.
Legislația privind creș­te­rea per­for­manței energe­tice a blocurilor de locuințe a fost mo­di­ficată, potrivit unei ordonanțe, astfel încât numărul clădirilor reabilitate ter­mic să crească, iar utilizarea fondurilor euro­pene să fie optimizată. Astfel, pentru finanțarea reabilitării termi­ce a blocurilor se vor putea folosi mai mulți bani din fondurile europene neram­bur­sabile și mai puțini din bugetele lo­cale sau cele ale aso­ciațiilor de pro­prie­tari. Mai exact, doar 5 la sută din banii necesari reabilitării vor putea pro­veni din banii auto­ri­tăților locale sau ai blocului, față de 40 al sută an­te­rior. Totuși, pentru ca măsura să se poa­tă aplica, autoritățile trebuie să aprobe și norme meto­dologice. (A. Năstase)