Politica si administratie

Florin-Nicolae Oancea: Deva are transport public local modern

Când am venit la Primărie, m-am confruntat cu o criză în transportul public local.
Cea mai rapidă soluție pentru a ieși din criză a fost să aducem autobuze de la Timișoara pentru a ne asigura că toate traseele din Deva sunt acoperite 100%, fără întreruperi.
Acum, avem transport public local modern. Microbuze și autobuze elec­trice, cu toate dotările necesare.
Municipiul Deva are 26 de auto­vehicule electrice. Dintre acestea, 4 sunt autobuze Karsan e-Atak – tip 1 și 22 microbuze Karsan Jest Electric – tip 2.
Autobuzele și microbuzele electrice au fost achiziționate pe fonduri euro­pe­ne, în cadrul proiectului de modernizare a sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule eco­logice.
Vehiculele ecologice corespund tu­tu­ror normelor europene în domeniul transportului de călători.
Mașinile sunt echipate cu: camere de luat vederi în scopul identificării even­tu­a­lelor acte de vandalism și asigurării si­guranței circulației rutiere, cu podea com­plet coborâtă, cu rampă de îm­bar­cat cărucioare pentru persoanele cu di­za­bilități motorii, cu sistem de cli­matizare (încălzire, ventilație și aer con­diționat), cu sisteme electronice cu afișaj LED de informare a pasagerilor în in­terior și exterior, respectiv sisteme de sonorizare în interior, cu sistem de lo­calizare prin GPS etc.
Achiziția de microbuze și autobuze elec­trice este prima componentă a pro­iectului de modernizare a transportului public local din Deva.
A doua componentă este moder­ni­zarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii afe­rente.
Deva va avea 107 stații de călători modernizate.
Dintre cele 107 amplasamente pntru stațiile de călători, 63 de locații vor be­neficia de adăposturi de tip copertină cu totem integrat și vor fi dotate cu bănci și coșuri de gunoi.
Celelalte stații (44 de locații) vor fi echipate cu totem digital și coș de gunoi, din lipsă de spațiu la nivelul trotuarului. Pentru 10 amplasamente vor fi montate și automate de bilete/reîncărcare car­duri de transport și sistem de su­praveghere video.

Totemurile amplasate la toate stațiile de călători vor prezenta informații pri­vind locația traseelor, orarul autobuzelor și panou de afișaj publicitar luminos.
Stațiile de călători vor fi amplasate în diferite zone din municipiu:
– Zona Gării
– Bulevardele: Decebal, 22 Decembrie, 1 Decembrie 1918, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu
– Străzile: Mărăști, Victor Șuiagă, Depozitelor, Griviței, Mureșului, Nicolae Grigorescu, Stadion, Horea, Aurel Vlaicu, Libertății, Mihai Eminescu, Minerului, Titu Maiorescu, Carpați, Bejan, Simion Bărnuțiu, Călugăreni, Zăvoi, Ulița Mare, Bucovina, Câmpului
– Șoseaua Națională/Sântuhalm
– Calea Zarandului
Cetățenii municipiului Deva și cei ai lo­calităților aparținătoare care vor be­neficia prin intermediul proiectului de un sistem de transport public auto de călători de ı̂naltă calitate, atractiv și efi­cient, prin ı̂nființarea unui serviciu de transport public ecologic, extinderea tra­seelor acoperite ı̂n prezent, intro­ducerea de sisteme inteligente de ma­na­gement al traficului și „e- ticketing”.
Accesul la mobilitate va fi asigurat ı̂n mod nediscriminatoriu tuturor cate­go­riilor de persoane, acest lucru fiind in­fluențat direct de amenajările existente ı̂n stațiile de transport public.
Am ridicat deja și depoul pentru microbuzele și autobuzele electrice. Hala depou va avea și atelier de men­tenanță, spații lucru, depozit anvelope și consumabile, alte spații de depozitare etc. Este gata și clădirea în care va funcționa spălătoria care va fi dotată cu tot echipamentul necesar și clădirea administrativă care va avea birouri, dispecerat, vestiare, grupuri sanitare, sală de mese etc.
Ambele proiecte (modernizarea sis­temului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice și rea­bilitarea infrastructurii) vor contribui la creșterea calității serviciilor de trans­port public local în municipiul Deva, pre­cum și la o calitate mai bună a vieții lo­cuitorilor.
Totul pentru confortul și siguranța locuitorilor municipiului Deva.
Vom continua să atragem fonduri europene și guvernamentale pentru a dezvolta Deva.
În următorii 4 ani, vom reuși să dăm viață visurilor noastre comune. E tot ce îmi doresc. Pentru tine, pentru noi, pentru Deva!

Comandat de PNL – filiala Hunedoara.
Cod identificare atribuit de AEP: 21240015

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura