Politica si administratie

Băcia: Au început noi lucrări de modernizare din bani nerambursabili. Drumurile, în atenția administrativă

Magdalena Șerban

Fondurile atrase, obținute fie pe filieră europeană, fie pe cea guver­na­mentală, constituie o pârghie pe care nici o autoritate publică nu ar trebui să o piardă, bugetele locale fiind limitate pentru realizarea unor obiective de an­vergură. La Băcia, proiectele in­ves­tiționale sunt multiple, unul dintre cele care s-a aliniat la linia de start chiar zilele tre­cute fiind cel câștigat prin PNI „Anghel Saligny”.

dav

Disconfort acum, dar confort sporit, după
„Recent, au început lucrările de reabilitare și modernizare a drumului DJ 668 D, pe porțiunea cuprinsă între bariera de la Tâmpa și ieșirea pe DN 66, din Băcia. Pe acest segment de drum, cu o lungime de 3980 metri, vor fi cons­truite trotuare și rigole pentru scur­gerea apelor pluviale. Astfel, se vor realiza 3 804 mp trotuare, 7 960 m șan­țuri și rigole, 7 960 m borduri. Pro­iectul mai conține, după finalizarea tro­tuarelor și rigolelor, frezarea întregului strat de asfalt și turnarea unuia nou, înlocuirea tuturor gurilor de canal cu altele noi, montarea de borduri pe ambele părți ale drumului, precum și ma­rcarea acestuia. Întregul demers este esențial pentru îmbunătățirea in­fra­structurii rutiere și pentru asigurarea unui trafic mai sigur și mai fluent în co­muna noastră, aducând cu sine creș­terea siguranței rutiere pentru șoferi și pietoni, îmbunătățirea condițiilor de trafic și reducerea timpilor de de­pla­sa­re, prevenirea acumulării apei și a inun­dațiilor în zonele adiacente drumului și totodată crearea unui mediu mai plăcut și mai funcțional pentru toți cetățenii.
Dorim pe această cale să vă mul­țu­mim anticipat pentru înțelegerea și spri­jinul dumneavoastră pe toată durata desfășurării lucrărilor. Înțelegem că ele pot cauza, temporar, anumite in­conveniente, dar suntem convinși că be­neficiile pe termen lung vor com­pen­sa aceste neplăceri”, a transmis pri­marul din Băcia, Florin Alba (foto). Mai trebuie precizat că valoarea con­trac­tului de proiectare și execuție este de 5.761.090 de lei. De altfel, cifrele alocate pentru localitățile hunedorene prin această filieră guvernamentală vor duce la realizarea a 157 de obiective și constituie cea mai mare finanțare dată de executiv, județului nostru. Referitor la lucrări, ele implică racordarea la sistemele de apă și canalizare, iar zeci de kilometri de drumuri vor fi asfaltate pentru prima dată. La nivel național s-au soli­ci­tat finanțări totale de peste 137 miliarde lei, cu toate că bugetul sche­mei s-a ridicat la numai 65,5 de mi­li­arde lei. Deci bă­tă­lia a fost mare, iar șansele s-au di­minuat pen­tru fie­care so­licitant, din start. Ceea ce e de re­marcat în mod special e că prin această axă, 10 miliarde de euro plea­că în mediul rural.

dav

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura