Comunitate

Doi hunedoreni în conducerea Uniunii Practicienilor în Insolvență

Adriana Năstase

Doi hunedoreni au fost aleși în con­du­cerea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență don România (UNPIR). Este vorba de Emil Gros (foto) și avo­catul Vio­rel Muntean. Emil Gros a fost ales mem­bru în Consiliul Na­țio­nal de Conducere a UNPIR, pentru un nou mandat de patru ani. Gros a mai avut un mandat în perioada 2016-2020. Avo­ca­tul Viorel Muntean este membru al Ins­tan­ței Superioare de Disciplină a UNPIR, el având un mandat tot de patru ani.

Ce este UNPIR?
În anul 1998 a apărut prima formă de or­ga­nizare profesională, respectiv Asociaţia Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România, cu cca 150 de membri (eco­no­mişti, jurişti şi ingineri). Prin apariţia unui act normativ, emis de Guvernul României (O.U.G nr.79/1999), Asociaţia a fost abilitată să organizeze Congresul inaugural al Uni­u­nii Naţionale a Practicienilor în Reor­ga­ni­zare şi Lichidare, la data de 27 noiembrie 1999 (dată care marchează momentul constituirii pro­fesiei liberale de practician în reor­ga­ni­zare şi lichidare). Printre impor­tan­tele mo­di­fi­cări aduse de legea privind procedura in­sol­venţei (Legea nr.85/2006) a fost intro­dusă denumirea de „practician în insol­ven­ţă, autorizat în condiţiile legii”. Adop­tarea Ordonanţei de Urgenţă a Guver­nului nr.86/ 2006 (aprobată ulterior prin Legea nr.254/ 2007, în baza căreia forma de organizare a acestei activităţi a primit de­nu­mirea de Uniunea Naţională a Pract­i­ci­enilor în In­sol­venţă din România (UNPIR). În 29.09.2007 a avut loc cel de al IX-lea Congres al Uniunii care a adoptat Statutul pri­vind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în in­sol­venţă, introducând în cuprinsul acestuia toa­te elementele de nou­tate aduse de Legea nr.254/2007. La 1 octombrie 2017 Uni­u­nea avea peste 4.000 membri, orga­ni­zaţi în 1.472 cabinete indi­vi­duale şi 734 de so­cie­tăţi profesionale cu răs­pundere limitată.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura