Despre Ovid Densusianu, la biblioteca care îi poartă numele

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea și 85 de ani de la moar­tea lui Ovid Densusianu, savantul ro­mân al cărui nume îl poartă biblioteca județeană.

Trecere în revistă a vieții sale
„Lingvist, critic și istoric literar, folclo­rist, poet și gazetar, om de cultură com­plet, viața și creația acestui important om de litere vor fi evocate în cadrul unei manifestări cultural-educative intitulate Profil de cărturar: Ovid Densusianu, care va avea loc în ziua de 26 aprilie 2023, ora 1330, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, Sala „Liviu Oros”. Deși nu este născut în județul Hunedoara, Ovid Densusianu este descendentul ilustrului neam al Densușienilor, familie care a dat culturii române personalități precum Beniamin, Aron și Nicolae Densușianu, mari cărturari cu rădăcini în Țara Hațe­gu­lui, mari patrioți care și-au dedicat viața cercetării istoriei românilor și studierii originii limbii române. Această temerară întreprindere a continuat-o cu strălucire Ovid Densusianu, prin pasiunea cu care s-a aplecat o viață întreagă asupra unor cercetări de lingvistică, dialectologie, istoria limbii române și locul acesteia în marea familie a limbilor romanice. O simplă trecere în revistă a operei lui Ovid Densusianu impresionează atât prin marea ei bogăție, cât și prin diversitatea temelor ce pun în lumină confluențe lingvistice pe care eruditul lingvist le-a studiat în limbile romanice și în dialectele acestora. Firul roșu care traversează tot ceea ce acest căr­turar a scris și con­fe­ren­țiat vre­me de 45 de ani, până în ulti­ma zi a vieții, este dra­gos­tea profundă pen­tru limba română și tenacitatea cu care s-a străduit, și a reușit, să așe­ze limba noastră acolo unde îi este locul, deloc mai prejos față de celelalte limbi europene. Pre­zen­tarea va fi o am­plă și bine documentată trecere în re­vistă a vieții lui Ovid Densusianu, căr­tu­rar și dascăl devotat vocației pe care a avut-o ca moștenire de la străluciții săi înain­tași”, a declarat Sebastian Bara (foto), ma­­na­ge­rul Bi­bliotecii Județene. (A.Năstase).