Cine este Mihai Robert Mica?

Mihai Robert Mica este tată şi soţ, eco­no­mist, specialist în scrierea şi accesarea de pro­iecte de finanţare europene şi a avut onoarea ca de-a lungul a doi ani şi jumătate să fie ad­mi­nistratorul public al Devei şi consilier local.
A învăţat în toţi anii aceştia că ne putem construi comunitatea pe care ne-o dorim. Nu s-a agăţat niciodată de funcţii şi atunci când nu a mai avut sprijin politic a făcut un pas îna­poi, iar când implicarea sa a fost necesară, s-a implicat cu tot sufletul. De aceea, consideră că atitudinea celor care conduc instituţiile publice trebuie să se schimbe şi că trebuie pro­movaţi în funcţii publice oameni care res­pectă comunitatea, nu indivizi care văd comu­nitatea ca pe propria lor moşie şi care se ata­şează de funcţii, creând adevărate dinastii.
Este convins că din funcţia de primar va putea să ajute locuitorii Devei să trăiască mai frumos, că fiecare decizie pe care o va lua va schimba viaţa cuiva în bine. A înţeles că totul este posibil, că nimic nu e prea mult, că poţi să-ţi îndeplineşti orice vis, să realizezi ceea ce vrei, să-ţi permiţi să fii ceea ce eşti şi nu ceea ce cred alţii că trebuie să fii.

Ce atitudine are Mihai Robert Mica?
Refuză să stea, să-şi frece mâinile şi să se plângă continuu că este pandemie la nivel mon­dial, că nu sunt bani la bugetul local şi că singura noastră şansă este să ne îndatorăm enorm. Are altă atitudine, bazată pe expe­ri­enţa sa. Nu şi-a permis niciodată să se joace cu soarta şi cu banii comunităţii. De aceea, cât timp a fost administratorul public al Devei, a încercat să demonstreze că SE POATE! Că pu­tem construi, că putem finaliza proiecte, că pu­tem reduce cheltuielile inutile pentru a investi acolo unde este nea­părată nevoie, că putem mişca lucrurile din loc. Într-un context general în care mulţi spuneau că este imposibil, Mihai Robert Mica a scris şi a demarat imple­men­tarea de proiecte europene care au schimbat faţa oraşului. A arătat într-un timp scurt că dez­voltarea este posibilă, chiar atunci când nu sunt bani suficienţi şi fără să creştem gradul de îndatorare al comunităţii.

Ce a reuşit să facă Mihai Robert Mica pentru Deva?
Pe perioada cât a fost administratorul public al Devei a coor­donat echipele de proiect pen­tru implementarea sau scrierea multor pro­iecte europene precum:
• Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetăţii Deva”, monu­ment al naturii şi istoric cu valoa­re turistică ridicată din Mu­nicipiul Deva-Reabilitarea Cetăţii Devei, incintele II şi III;
• Reabilitarea Parcului municipal „Cetate”;
• Reorganizarea spaţiului urban în zona cen­trală a muni­cipiului Deva -str. Avram Iancu şi trotuar adiacent Parcul mu­nicipal „Cetate”;
• Înfiinţarea Adăpostului de urgenţă pe timp de noapte pentru persoane fără adăpost- Str. Nicolae Grigorescu nr.8 Bis;
• Sistem de supraveghere video în zona de acţiune urbană;
• Sistem integrat de management al trafi­cului rutier din municipiul Deva;
• Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi e­chi­­parea infra­structurii educaţionale a Co­le­giu­lui Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”;
• Amenajare Piaţa Arras;
• Amenajare platforma Ardealul, de pe Calea Zarandului;
• Reabilitarea spaţiului public urban B-dul Decebal, de la intersecţia cu Str. Avram Iancu până la intersecţia cu B-dul Iuliu Maniu;
• Reabilitarea spaţiului public urban B-dul Iuliu Maniu;
• Amenajare pista pentru biciclişti pe Calea Zarandului;
• Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public urban
B-dul Dacia şi zona adiacentă;
• Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe: bl.15 (B-dul N. Bălcescu), bl.E8 (Aleea Crinilor), bl.41 (Str. Minerului), bl.13 (Str. Împăratul Traian), bl. 80/2 (Calea Zaran­dului), bl.M3 (Aleea Crizantemelor), bl.64 (Aleea Streiului), bl.27 (Str. Minerului), bl.J (B-dul Iuliu Maniu);
• Centrul Naţional de Informare şi Promo­vare Turistică a Municipiului Deva;

Ce doreşte să facă Mihai Robert Mica din poziţia de primar?
Ceva durabil nu se poate construi peste noapte. În aceşti ani, a demonstrat prin activi­ta­tea sa, că se pot accesa fonduri, scriind pro­iecte, pentru dezvoltarea Devei.
Trebuie, în perioada următoare, să se scrie şi să fie implementate în Deva proiecte euro­pene care să aibă ca efect crearea de locuri de muncă, de parcări, modernizarea şi dotarea tu­turor şcolilor la standarde europene, dez­vol­tarea şi modernizarea reţelelor de utilităţi.
Pentru Mihai Robert Mica, municipiul Deva nu înseamnă doar clădiri sau străzi. Municipiul Deva sunteţi dumneavoastră! Fiecare dintre noi şi toţi laolaltă facem această zonă să existe!

Comandat de Partidul Pro România - Organizaţia Judeţeană Hunedoara
CMF – 21200010
Executat de MEDIA HUNEDOREANĂ SRL Deva

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.