ActualitateFlash

Câţi bani am strâns la Pilonul II de Pensii. Nu ne mai bazăm pe stat, cotizăm la privat

Situația pilonului de pensii de stat este una destul de șubredă din punctul de vedere al multor români activi pe piața muncii. Mulți spun că nu au siguranța că atunci când vor ieși la pensie, statul le va putea oferi un venit care să le permită un trai decent, motiv pentru care tot mai mulți români decid să contribuie la pilonul II de pensii.

Din anul 2008
Aceasta pentru că o astfel de contribuție la fondurile private de pensii le-ar putea asigura o sumă mai mare la final de activi­tate și le-ar face bătrânețea ceva mai ușoa­ră. Potrivit Observator, un salariat care coti­zează lunar la un fond de pensie privată din 2008 încoace (data la care s-a înființat siste­mul de pensii private) are acum, în medie, suma de 48.000 de lei în cont. Suma aceasta se găsește până acum în conturile deținute de aproximativ 200.000 de ro­mâni, adică aceia care au început să coti­zeze din mai 2008, luna lansării programului în România. Din cei 48.000 de lei, aproxi­mativ 36.000 de lei reprezintă viramentul din salariu, iar restul sumei este dobânda. În comparaţie, 8 milioane de români deţin în momentul de faţă o valoare medie a con­tului de aproximativ 13.600 de lei.
Contribuţia către pensiile private va creşte cu un punct procentual de la 3,75 la sută la 4,75 la sută. Guvernul a decis ca măsura să intre în vigoare din 2024, fiind prevăzută în PNRR. În prezent, lunar, un pro­cent de 3,75 la sută din cota de 25 la sută de CAS este virat în conturile a peste 7 milioane de români, la Pilonul II. Restul, de 21,25 la sută ajunge la pensia de stat – Pilonul I. Parti­ci­parea la Pilonul II este obligatorie atunci când o persoană de până în 35 de ani înce­pe să muncească. Pentru cei cu vârste între 35 și 45 de ani aderarea este opțională. Banii noştri se strâng în unul dintre cele şap­te fonduri ale pilonului doi, administrate de companii private.

Mai mult decât dublu
Un român care a contribuit la Pilonul de pensii private obligatorii încă de la înființare, din mai 2008, a câștigat, în mână, în medie, cu aproape 6.000 de lei mai mult față de suma brută cu care a contribuit, ceea ce se înseamnă o sumă dublă față de cea care ar fi rezultat doar prin actualizarea cu rata inflației, și de aproape patru ori mai mare dacă aceeași sumă ar fi fost transformată în euro și ar fi fost ținută la saltea, arată o ana­liză a Asociației pentru Pensiile Adminis­trate Privat din România (APAPR). Câștigul financiar mediu obținut de cei aproape 8 mi­lioane de participanți din Pilonul II de pen­sii private obligatorii este mai mult decât dublu față de actualizarea contribu­țiilor brute doar cu rata inflației, pe întreaga perioadă de aproape 15 ani de funcționare a acestui sistem în România, potrivit calcu­lelor APAPR. În plus, conform reprezen­tan­ților fondurilor, randamentul Pilonului II a depășit atât depozitele bancare în lei, cât și acumularea de euro, făcând din pensiile private cea mai eficientă formă de econo­misire pe termen lung dintre toate cele acce­sibile populației, în pofida numeroa­selor crize economice și fluctuațiilor de pe piețele financiare începând din mai 2008, când a fost înființat sistemul. Astfel, în cazul unui român cu salariul mediu pe economie care a contribuit lună de lună la Pilonul II din mai 2008 până în prezent, datele com­para­tive arată că suma brută contribuită, de 22.406 lei, a ajuns la 28.305 lei, suma medie a tuturor fondurilor de Pilon II, deci cu 5.900 lei în plus, față de 3.206 lei, dacă ar fi fost depusă într-un depozit la bancă, 2.604 lei, dacă ar fi fost actualizate doar cu rata inflației, respectiv 1.535 de lei, dacă ar fi fost transformată în euro, conform scena­riilor APAPR, pe baza datelor Autorității de Supra­veghere Finan­cia­ră, ale Institutului Național de Statistică și ale Băncii Naționale a României.