Category: Mesagerul juridic

Dreptul de uzufruct

Dreptul de uzufruct

24 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Dreptul de uzufruct este dreptul unei persoane de a folosi bunul unei alte persoane şi de a folosi fructele acestuia întocmai ca proprietarul, cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.

Citeste mai mult

Asociaţii şi fundaţii, pe scurt, ONG -uri

Asociaţii şi fundaţii, pe scurt, ONG -uri

18 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Se aude des în spaţiul public termenul de ONG sau de organizaţie non profit, fără a se explicita ce înseamnă asta. Organizaţiile neguvernamentale sunt de fapt, cele reglementate de Ordonanţa Guvernului 26/2000 privitoare la asociaţii şi fundaţii, care stabileşte cadrul legislativ general în domeniu.

Citeste mai mult

Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie

Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie

10 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Toată lumea mai greşeşte din când în când, iar legea stabileşte că unele dintre aceste greşeli se numesc contravenţii şi se sancţionează, conform actelor normative specifice fiecărui domeniu, în principal cu avertisment, amendă contravenţională şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Există şi sancţiuni complementare, pe care organele de control le pot aplica, prevăzute în OG 2/2001, printre acestea fiind confiscarea bunurilor rezultate din contravenţii, blocarea contului bancar, suspendarea activităţii agentului economic, retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni sau pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv.

Citeste mai mult

Cereri de valoare redusă

Cereri de valoare redusă

3 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Codul de procedură civilă a introdus, pentru simplificarea activităţii instanţelor de judecată, un titlu referitor la cererile de valoare redusă.

Citeste mai mult

Obligaţia de întreţinere pentru copii

Obligaţia de întreţinere pentru copii

19 aprilie 2017 | 2 Comentarii | Publicat in: Mesagerul juridic

După cum este ştiut, în mod normal, tatăl şi mama copilului sunt obligaţi, în mod solidar să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să asigure copilului lor mijloacele de trai, locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, rechizite, accesul la educaţie, la sistemul de învăţământ, la servicii medicale, fiind cea mai complexă formă de întreţinere dintre cele prevăzute de lege.

Citeste mai mult

Locuinţa familiei

Locuinţa familiei

12 aprilie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Legea română, respectiv Codul Civil, conţine prevederi speciale şi în ceea ce priveşte „locuinţa familiei“, definită ca locuinţa comună a soţilor sau locuinţa soţului la care se află copiii.

Citeste mai mult

REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE DE BUNURI. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ

REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE DE BUNURI. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ

5 aprilie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

În mod firesc, dacă ne raportăm la cele arătate în articolul anterior, legea consacră şi comunitatea convenţională de bunuri, prin care se derogă, prin convenţia soţilor de la regulile comunităţii legale, dacă aceasta nu răspunde în mod adecvat necesităţilor viitorilor soţi.

Citeste mai mult

Comunitatea legală de bunuri  pe înţelesul tuturor

Comunitatea legală de bunuri pe înţelesul tuturor

29 martie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Codul civil a adus noutăţi interesante în ceea ce priveşte regimul matrimonial. Spre deosebire de vechea reglementare, apar două regimuri matrimoniale noi, mai puţin cunoscute, comunitatea convenţională şi regimul separaţiei de bunuri, pe lângă regimul comunităţii legale, care deocamdată a rămas regula.

Citeste mai mult

Ce trebuie ştiut despre contractul  de întreţinere

Ce trebuie ştiut despre contractul de întreţinere

22 martie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Contractul de întreţinere este contractul încheiat în formă autentică, la biroul notarului public, prin care o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi (sau al unei alte persoane, de obicei soţul sau soţia creditorului întreţinerii) prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.

Citeste mai mult

Ordonanţa de plată

Ordonanţa de plată

15 martie 2017 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

În codul de procedură civilă este prevăzută o modalitate de obţinere mai rapidă a unui titlu executoriu pentru creanţele certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatată printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură, ori în alt mod admis de lege.

Citeste mai mult

Divorţul pe cale administrativă sau prin procedura notarială

Divorţul pe cale administrativă sau prin procedura notarială

8 martie 2017 | 3 Comentarii | Publicat in: Mesagerul juridic

Codul civil cuprinde prevederi care permit ca în situaţia în care soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

Citeste mai mult

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

1 martie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Taxele judiciare de timbru sunt percepute cu ocazia formulării unor acţiuni sau cereri la instanţele judecătoreşti de orice grad. Ele diferă, în funcţie de natura cauzei, de valoarea drepturilor patrimoniale litigioase şi sunt fie fixe, fie calculate printr-un algoritm stabilit prin legea 80/2013, o sumă fixă plus un procent din valoarea dedusă judecăţii.

Citeste mai mult

Internetul şi injuriile. Distracţie sau faptă penală

Internetul şi injuriile. Distracţie sau faptă penală

23 februarie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

În epoca modernă, când accesul la Internet este practic nelimitat şi extrem de facil prin intermediul reţelelor de socializare, jignirile, aprecierile defăimătoare la adresa unei persoane, limbajul licenţios au ajuns la ordinea zilei.

Citeste mai mult

Recuperarea taxei auto şi a timbrului de mediu

Recuperarea taxei auto şi a timbrului de mediu

15 februarie 2017 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Din 2006 şi până în prezent, mult discutata „taxă auto“ a avut diverse denumiri, diverse reglementări şi diverse interpretări jurisprudenţiale, care nu au făcut decât să dovedească încă o dată ezitările şi confuziile legiuitorului român.

Citeste mai mult

Plicuri şi termene

Plicuri şi termene

8 februarie 2017 | 3 Comentarii | Publicat in: Mesagerul juridic

– Alo, bună ziua, doamnă avocat! Am primit un plic, e o adresă de la instanţă, să depun ceva, n-am prea înţeles ce, parcă în 10 zile scria.

Citeste mai mult

Modificare importantă a codului fiscal în privinţa tranzacţiilor imobiliare

Modificare importantă a codului fiscal în privinţa tranzacţiilor imobiliare

1 februarie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Începând cu data de 1.02.2017 intră în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 3 din 6.01.2017, o modificare în modul de calcul al impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, respectiv în privinţa transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor (uz, uzufruct, abitaţie, superficie) acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

Citeste mai mult

Leasingul imobiliar

Leasingul imobiliar

13 februarie 2012 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Agenţiile de leasing imobiliar din România flutură cu nerăbdare cheile de la noile case ale românilor, dar îşi păstreaza dublura în caz de neplată!

Citeste mai mult

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate

9 februarie 2012 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Românii – un popor lipit cu superglue de glia strămoşească şi în război permanent cu chiriile. Spre deosebire de vecinii noştri europeni, mai mult sau mai puţin îndepărtaţi, ne putem mândri cu mai multe titluri de proprietate decât o pot face nemţii, italienii sau suedezii. Nu contează că avem 100 de hectare de pădure de […]

Citeste mai mult

stiri si ziare