Category: Mesagerul juridic

Cazierul fiscal

Cazierul fiscal

8 noiembrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Reglementat de OG 39/2015, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili.

Citeste mai mult - Facebook

Deducere TVA în cazul tranzacţiilor cu furnizori declaraţi inactivi

Deducere TVA în cazul tranzacţiilor cu furnizori declaraţi inactivi

25 octombrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

La data de 19 octombrie 2017, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit, printr-o decizie emisă într-o cauză împotriva României, în esenţă, că reglementarea cuprinsă în art. 11, alin, 7 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal este parţial incompatibilă cu Directiva 2006/221/2006 a Consiliului privind sistemul comun al TVA.

Citeste mai mult - Facebook

CONTRACTUL DE COMODAT

CONTRACTUL DE COMODAT

18 octombrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Reglementat expres de codul civil, împrumutul de folosinţă este un contract cu titlu gratuit prin care o parte, denumită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

Citeste mai mult - Facebook

Servituţi de trecere

Servituţi de trecere

11 octombrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Proprietarul unui imobil care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să i se permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu.

Citeste mai mult - Facebook

Contractul  de voluntariat

Contractul de voluntariat

4 octombrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Reglementat explicit şi mai riguros prin Legea 78/2014, voluntariatul este definit ca reprezentând participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.

Citeste mai mult - Facebook

Publicarea pe  pagina de Internet a ANAF

Publicarea pe pagina de Internet a ANAF

27 septembrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Codul de procedură fiscală prevede că actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat printr-o modalitate de comunicare dintre cele prevăzute de articolul 47 nu este opozabil plătitorului şi nu produce nici un efect juridic.

Citeste mai mult - Facebook

Prejudiciile cauzate de fenomene meteo extreme

Prejudiciile cauzate de fenomene meteo extreme

20 septembrie 2017 | 2 Comentarii | Publicat in: Mesagerul juridic

Nu aş fi vrut ca tema de săptămâna trecută să se dovedească a fi atât de actuală însă, având în vedere evenimentele petrecute, consider că e util să ofer explicaţii suplimentare referitor la acest tip de răspundere.

Citeste mai mult - Facebook

RĂSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI

RĂSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE LUCRURI

13 septembrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Doris Visirin, avocat În contextul meteorologic actual, cu furtuni, vijelii, copaci doborâţi peste maşini şi acoperişuri smulse de vânt, instituţia juridică a răspunderii pentru prejudiciile cauzate în astfel de situaţii devine tot mai des invocată. Articolele 1376 şi 1377 din codul civil reglementează atât noţiunea de pază juridică a unui lucru sau animal cât şi […]

Citeste mai mult - Facebook

COMPETENŢA TERITORIALĂ A INSTANŢELOR CIVILE

COMPETENŢA TERITORIALĂ A INSTANŢELOR CIVILE

6 septembrie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Determinarea competenţei teritoriale este importantă pentru a putea stabili ce instanţă trebuie sesizată în cazul introducerii unei cereri de chemare în judecată.

Citeste mai mult - Facebook

ÎNCHIRIEREA CASETELOR DE VALORI

ÎNCHIRIEREA CASETELOR DE VALORI

30 august 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Închirierea casetelor de valori este un contract reglementat de codul civil la art. 2196-2198, complex, inedit şi care asigură o confidenţialitate deplină.

Citeste mai mult - Facebook

Renunţarea la judecată şi renunţarea la dreptul pretins

Renunţarea la judecată şi renunţarea la dreptul pretins

23 august 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Reclamantul, într-un litigiu civil, poate oricând să renunţe la judecată, printr-un act unilateral şi de dispoziţie prin care îşi manifestă voinţa de a se desista de la judecată. El poate, de asemenea, să renunţe la însuşi dreptul pretins, dacă poate dispune de acesta.

Citeste mai mult - Facebook

Modificări aduse Codului Muncii prin OUG 53/2017

Modificări aduse Codului Muncii prin OUG 53/2017

16 august 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Modificările aduse codului muncii prin adoptarea recentă a Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/2017, publicată în Monitorul Oficial în data de 7 august 2017, vizează în principal combaterea muncii nedeclarate, definirea mai clară a regimului sancţionator pentru contravenţiile referitoare la munca nedeclarată şi eficientizarea activităţii de control în domeniul raporturilor de muncă.

Citeste mai mult - Facebook

Legea dării în plată, între aşteptări şi realitate

Legea dării în plată, între aşteptări şi realitate

26 iulie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Mult discutata şi aşteptata lege a dării în plată, Legea 77/2014, a stârnit, încă de la intrarea în vigoare, o serie de discuţii şi interpretări, paşii relativi simpli prevăzuţi de lege pentru realizarea procedurii fiind analizaţi, disecaţi şi contestaţi pe toate căile posibile de băncile creditoare.

Citeste mai mult - Facebook

CHELTUIELI DE JUDECATĂ

CHELTUIELI DE JUDECATĂ

19 iulie 2017 | 1 Comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Articolul 453 din Codul de Procedură Civilă stabileşte fundamentul suportării cheltuielilor de judecată, respectiv culpa procesuală şi despăgubirea integrală a părţii care a câştigat procesul.

Citeste mai mult - Facebook

Legea privind Procedura Insolvenţei Persoanelor Fizice

Legea privind Procedura Insolvenţei Persoanelor Fizice

12 iulie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 436/2017 a Hotărârii Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, de la data de 1 august 2017 această lege va intra în vigoare şi va putea fi aplicată.

Citeste mai mult - Facebook

Începerea executării silite

Începerea executării silite

5 iulie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Scopul procedurilor judiciare nu se limitează doar la pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti prin care sunt recunoscute drepturi sau stabilite obligaţii, ci trebuie să meargă mai departe, la asigurarea unor posibilităţi de executare efectivă a hotărârilor emise.

Citeste mai mult - Facebook

SUPERFICIA

SUPERFICIA

28 iunie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Dreptul de superficie este reglementat expres în Noul Cod civil, respectiv în articolele 693-702.

Citeste mai mult - Facebook

EVACUAREA ÎN REGLEMENTAREA NOUĂ A CODULUI  DE PROCEDURĂ CIVILĂ

EVACUAREA ÎN REGLEMENTAREA NOUĂ A CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ

21 iunie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Legiuitorul a prevăzut o procedură specială de evacuare din imobilele deţinute fără drept, care funcţionează alternativ cu procedura de drept comun.

Citeste mai mult - Facebook

PROCEDURA DE URGENŢĂ, ORDONANŢA PREŞEDINŢIALĂ

PROCEDURA DE URGENŢĂ, ORDONANŢA PREŞEDINŢIALĂ

14 iunie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Reglementată de Codul de Procedură Civilă, ordonanţa preşedinţială este o procedură ce are în vedere necesitatea soluţionării, în regim de urgenţă, a unor cereri care vizează măsuri provizorii sau grabnice pentru păstrarea unui drept, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara sau pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Citeste mai mult - Facebook

„ACTUL DE MÂNĂ” NU E BUN ATUNCI CÂND CUMPĂRAŢI IMOBILE

„ACTUL DE MÂNĂ” NU E BUN ATUNCI CÂND CUMPĂRAŢI IMOBILE

7 iunie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Deşi pentru unii ar putea să pară la mintea cocoşului ceea ce am de spus mai jos, am constatat că foarte multă lume crede în continuare că încheierea unui act sub semnătură privată (eventual cu doi martori) este suficient pentru a vinde sau cumpăra un teren sau o casă.

Citeste mai mult - Facebook

Dreptul de uzufruct

Dreptul de uzufruct

24 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Dreptul de uzufruct este dreptul unei persoane de a folosi bunul unei alte persoane şi de a folosi fructele acestuia întocmai ca proprietarul, cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.

Citeste mai mult - Facebook

Asociaţii şi fundaţii, pe scurt, ONG -uri

Asociaţii şi fundaţii, pe scurt, ONG -uri

18 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Se aude des în spaţiul public termenul de ONG sau de organizaţie non profit, fără a se explicita ce înseamnă asta. Organizaţiile neguvernamentale sunt de fapt, cele reglementate de Ordonanţa Guvernului 26/2000 privitoare la asociaţii şi fundaţii, care stabileşte cadrul legislativ general în domeniu.

Citeste mai mult - Facebook

Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie

Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie

10 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Toată lumea mai greşeşte din când în când, iar legea stabileşte că unele dintre aceste greşeli se numesc contravenţii şi se sancţionează, conform actelor normative specifice fiecărui domeniu, în principal cu avertisment, amendă contravenţională şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Există şi sancţiuni complementare, pe care organele de control le pot aplica, prevăzute în OG 2/2001, printre acestea fiind confiscarea bunurilor rezultate din contravenţii, blocarea contului bancar, suspendarea activităţii agentului economic, retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni sau pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv.

Citeste mai mult - Facebook

Cereri de valoare redusă

Cereri de valoare redusă

3 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Codul de procedură civilă a introdus, pentru simplificarea activităţii instanţelor de judecată, un titlu referitor la cererile de valoare redusă.

Citeste mai mult - Facebook

Obligaţia de întreţinere pentru copii

Obligaţia de întreţinere pentru copii

19 aprilie 2017 | 2 Comentarii | Publicat in: Mesagerul juridic

După cum este ştiut, în mod normal, tatăl şi mama copilului sunt obligaţi, în mod solidar să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să asigure copilului lor mijloacele de trai, locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, rechizite, accesul la educaţie, la sistemul de învăţământ, la servicii medicale, fiind cea mai complexă formă de întreţinere dintre cele prevăzute de lege.

Citeste mai mult - Facebook

Locuinţa familiei

Locuinţa familiei

12 aprilie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Legea română, respectiv Codul Civil, conţine prevederi speciale şi în ceea ce priveşte „locuinţa familiei“, definită ca locuinţa comună a soţilor sau locuinţa soţului la care se află copiii.

Citeste mai mult - Facebook

REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE DE BUNURI. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ

REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE DE BUNURI. CONVENŢIA MATRIMONIALĂ

5 aprilie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

În mod firesc, dacă ne raportăm la cele arătate în articolul anterior, legea consacră şi comunitatea convenţională de bunuri, prin care se derogă, prin convenţia soţilor de la regulile comunităţii legale, dacă aceasta nu răspunde în mod adecvat necesităţilor viitorilor soţi.

Citeste mai mult - Facebook

stiri si ziare
Protected by Webpro.ro