Mesagerul juridic

CONTRACTUL DE COMODAT

Doris Visirin, avocat

Reglementat expres de codul civil, împrumutul de folosinţă este un contract cu titlu gratuit prin care o parte, denumită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.
Se pot încheia contracte de comodat asupra oricărui bun mobil sau imobil, obligativitatea încheierii actului în formă autentică nefiind prevăzută. Bineînţeles, este recomandabil ca actul care constată comodatul să fie în formă scrisă şi redactat de un profesionist.
Comodatarul are obligaţia de a conserva bunul împrumutat şi de a-l folosi doar conform destinaţiei sale şi nu poate permite unui terţ să folosească bunul decât cu permisiunea proprietarului. Totodată, el suportă toate cheltuielile ocazionate de folosirea bunului şi are obligaţia de a restitui bunul, la expirarea termenului stabilit sau, dacă nu s-a stabilit un termen, la solicitarea comodantului.
Comodatarul trebuie să suporte toate cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul, acestea fiind un accesoriu al folosinţei. El nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bunului rezultată doar din folosinţa în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat, ci doar dacă foloseşte bunul cu altă destinaţie decât aceea pentru care a fost împrumutat sau dacă prelungeşte folosinţa după scadenţa restituirii.
În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu.
Comodatarul are obligaţia de a restitui bunul împrumutat la împlinirea termenului convenit sau la cererea comodantului.
Comodantul poate cere restituirea bunului înainte de expirarea termenului prevăzut când are o nevoie urgentă de bun sau când comodatarul îşi încalcă obligaţiile, folosind bunul în alt scop decât acela pentru care a fost împrumutat.
Contractul de comodat, nefiind generator de venituri nu presupune înregistrarea la organul fiscal.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura