Modificări aduse Codului Muncii prin OUG 53/2017

16 august 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Dorin Visirin, avocat

Modificările aduse codului muncii prin adoptarea recentă a Ordonanţei de Urgenţă nr. 53/2017, publicată în Monitorul Oficial în data de 7 august 2017, vizează în principal combaterea muncii nedeclarate, definirea mai clară a regimului sancţionator pentru contravenţiile referitoare la munca nedeclarată şi eficientizarea activităţii de control în domeniul raporturilor de muncă.
Astfel, se defineşte prin actul normativ munca nedeclarată ca fiind:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
S-a înăsprit regimul sancţionator pentru primirea la muncă a persoanelor fără a avea contract individual de muncă şi s-au introdus încă trei aliniate la art. 260 alin 1, prin care se stabileşte cuantumul amenzilor pentru: primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, faptă sancţionată cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, sancţionată cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, faptă sancţionată cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
Contravenientul va putea achita în termen de 48 de ore de la data încheierii sau comunicării procesului verbal de contravenţie jumătate din amendă, inspectorul de muncă făcând această menţiune în procesul verbal.
Pentru anumite contravenţii, inspectorul de muncă va dispune, ca sancţiune complementară, sistarea locului de muncă organizat supus controlului, angajatorul putând relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale aplicate şi după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.
Analiza textului OUG 53/2017 va trebui efectuată temeinic de fiecare angajator, pentru a se conforma întocmai noilor reguli impuse şi pentru a evita sancţiunile care se doresc a fi în măsură să descurajeze orice abatere de la normele în vigoare.

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Bulina albă 17.08.2017

Florin Ignat, antrenor şi jucător la Autobergamo Deva

Bulina neagră 17.08.2017

Adrian Radu, locuitor din Petroşani

Cadastrarea gratuită continuă la Toteşti

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a început semnarea contractelor de finanţare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică...

Închide