EVACUAREA ÎN REGLEMENTAREA NOUĂ A CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ

21 iunie 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Doris Visirin, avocat

Legiuitorul a prevăzut o procedură specială de evacuare din imobilele deţinute fără drept, care funcţionează alternativ cu procedura de drept comun.
Astfel, proprietarul unui imobil deţinut sau utilizat sau ocupat de foşti locatari sau de alte persoane are posibilitatea de a se folosi de procedura reglementată de articolele 1033-1054 din codul de procedură civilă pentru a obţine o hotărâre de evacuare a celui care foloseşte fără drept imobilul.
Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul ocupat fără drept, iar ca procedură prealabilă, proprietarul imobilului trebuie să transmită locatarului, în scris, prin intermediul executorului judecătoresc, o notificare prin care să-i pună în vedere să elibereze şi să predea liber imobilul, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării notificării. Dacă în discuţie este un ocupat fără titlu al imobilului, proprietarul îi poate pune în vedere să elibereze imobilul ocupat fără drept în termen de 5 zile de la comunicarea notificării.
Dacă imobilul nu este predat de bună voie, situaţie des întâlnită, proprietarul poate cere instanţei de judecată să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată din imobil.
Cererea de evacuare se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, cu dezbateri sumare şi întâmpinarea nu este obligatorie.
Pârâtul poate invoca apărări privind temeinicia cererii, inclusiv lipsa titlului reclamantului, dar nu poate formula cerere reconvenţională sau cerere de chemare în judecată a altei persoane sau de chemare în garanţie.
Împotriva executării hotărârii de evacuare se poate formula contestaţie la executare, însă executarea nu va putea fi suspendată decât în situaţia evacuării pentru neplata chiriei sau arenzii. În această situaţie, cel care contestă executarea trebuie să consemneze în numerar, la dispoziţia creditorului, chiria sau arenda la care a fost obligat.
Modalitatea specială a evacuării reglementată de codul de procedură civilă reprezintă o binemeritată şi dorită sancţiune a abuzului şi o protecţie care s-ar dori mai eficientă a drepturilor proprietarului. Celeritatea judecării cauzelor de acest tip şi caracterul executoriu al hotărârii judecătoreşti pronunţate sunt motive pragmatice pentru a recurge la această procedură şi de a spera la aplicarea întocmai a literei şi spiritului legii.

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Medalii şi distincţii pentru specialiştii de la Insemex Petroşani

În organizarea Societăţii Inventatorilor din Banat, Casa Tineretului din Timişoara a găzduit, de curând, cea de-a treia ediţie a Salonului...

Bază de date pentru investitori

Biroul de presă al Primăriei municipiului Deva ne anunţă că a lansat Baza de Date pentru Investitori a reşedinţei de...

Fructele din Bulzeştii de Sus, afectate de timpul instabil

Vremea capricioasă din ultimele luni a făcut ravagii în culturile hunedorenilor. Şi la Bulzeştii de Sus, pomii fructiferi au fost...

Închide