Plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie

10 mai 2017 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul juridic

Doris Visirin, avocat

Toată lumea mai greşeşte din când în când, iar legea stabileşte că unele dintre aceste greşeli se numesc contravenţii şi se sancţionează, conform actelor normative specifice fiecărui domeniu, în principal cu avertisment, amendă contravenţională şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Există şi sancţiuni complementare, pe care organele de control le pot aplica, prevăzute în OG 2/2001, printre acestea fiind confiscarea bunurilor rezultate din contravenţii, blocarea contului bancar, suspendarea activităţii agentului economic, retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni sau pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv.
Contravenţia, precum şi sancţiunea aplicată pentru aceasta sunt consemnate într-un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit de agentul constatator, care trebuie să conţină mai multe menţiuni prevăzute de lege, cum ar fi data şi locul unde este încheiat, datele personale din actul de identitate, descrierea faptei contravenţionale cu arătarea locului, orei  şi datei la care a fost săvârşită, posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 48 de ore, dacă legea prevede această posibilitate, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se poate depune plângerea.
Procesul verbal prin care se constată şi se sancţionează contravenţia poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, cu plângere depusă la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, plângere pentru care se achită o taxă judiciară de timbru de 20 de lei. Plângerea depusă suspendă executarea procesului verbal, până la soluţionarea cauzei, deci sancţiunea dispusă prin procesul verbal atacat nu se aplică. În plângere pot fi invocate mai multe motive de nelegalitate şi netemeinicie, motive de nulitate absolută sau relativă a actului atacat, diferite de la caz la caz, în funcţie de situaţia faptică.
În funcţie de motivele invocate şi de  probele administrate, instanţa poate să dispună admiterea plângerii, situaţie în care anulează actul constatat a fi nelegal şi ca urmare, şi pedeapsa stabilită prin acesta sau respingerea plângerii, caz în care procesul verbal atacat este menţinut.

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
O nouă premieră la Teatrul de Artă Deva: Fata fără zestre

A cincea premieră din acest an şi a 12-a premieră a stagiunii este un spectacol cu totul special în care...

„Inspectorii fiscali şi oamenii de afaceri trebuie să fie în parteneriat”

După ce preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a spus că inspectorii ANAF ar fi avut un target de amenzi de...

Valea Jiului va avea cea mai modernă infrastructură de apă şi canal din ţară

Apa Serv Valea Jiului a investit circa 40 de milioane de euro în infrastructură, fonduri provenite de la UE. Operatorul...

Închide