Când angajații te șantajează, e nevoie de măsuri excepționale

Salariați din Primăria Simeria s-au obișnuit să frece menta toată ziua, iar cetățenii așteaptă degeaba să li se rezolve problemele

 

Sorina Popa

Peste 100 de angajaţi ai Primăriei Simeria nu şi-au primit salariile pe luna aprilie, după ce primarul oraşului, Iulius Bedea, a refuzat să semneze do­cu­men­tele de plată din cauză că anumiţi funcţionari din cadrul instituţiei nu-şi duc la îndeplinire sarcinile de serviciu şi blo­chează astfel activitatea admi­nis­traţiei locale.

Tot felul de motive
Primarul susţine că personalul din sub­ordine amână elaborarea unor do­cumente sau le întocmesc greşit pentru a se sustrage astfel sarcinilor de serviciu pe care le primesc. „De aproape două luni, o parte din angajaţii Primăriei Simeria blo­chează activitatea instituţiei prin diverse tertipuri: concedii medicale, în­toc­mesc situaţii şi documente greşit sau se sus­trag sarcinilor trasate de primar invo­când tot felul de motive. Mai mult, atât unii angajaţi, cât şi o parte a con­silierilor locali au vehiculat în spaţiul public ideea că primarul îi pune pe angajaţi să în­toc­mească acte nelegale. (…) Evident, toate aceste acuzaţii fiind ne­adevărate”, a spus primarul Iulius Bedea (medalion). El a menţionat că situaţia „a cul­minat” în ultimele două săptămâni, când două angajate ale com­partimentului de Resurse Umane au întârziat „nepermis de mult” sau nu au întocmit anumite documente, motivând că trebuie să lu­creze la salarii.
În opinia primarului din Simeria, în­târ­zierile sunt de natură să afecteze in­teresele cetăţenilor oraşului, motiv pen­tru care edilul local afirmă că va plăti salariile funcţionarilor atunci când aceş­tia se vor achita de sarcinile de serviciu pri­mite.”Am considerat că această atitudine la locul de muncă trebuie sanc­ţionată, astfel încât angajaţii primăriei să conştientizeze faptul că pe lângă drep­turi au şi obligaţii. Pentru a-i res­pon­sa­bi­li­za am decis că aşa cum cetăţenii ora­şului Simeria au fost nevoiţi să aştepte două săptămâni pentru ca nişte angajaţi să-şi facă treaba, fiind interesaţi doar de salarii, şi angajaţii pot aştepta după sa­larii până când colegele lor se vor achita de sarcinile de serviciu”, precizează Iulius Bedea.Primarul spune că atunci când va avea documentele solicitate, va semna şi statele de plată ale salariaţilor din instituţie.

Evaluarea angajaților
Totodată, edilul local a transmis că în perioada imediat următoare va solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Pu­blici o comisie de evaluare a an­ga­jaţilor din primărie, pentru a se edifica în ceea ce priveşte competenţele lor. „Îmi cer scu­ze faţă de toţi angajaţii din primărie care au fost nevoiţi să treacă printr-o astfel de situaţie, generată de cele două an­gajate, colegele lor, dar din păcate si­tu­a­ţiile excepţionale impun măsuri ex­cep­ţionale”, a conchis primarul oraşului Simeria.
Pe de altă parte, prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian, s-a deplasat vineri la sediul Primăriei Simeria pentru a analiza problemele care au condus la re­fuzul primarului de a semna docu­men­tele necesare pentru plata salariilor angajaţilor. În acest context, prefectul a trans­mis că nu poate accepta ca salariile tuturor funcţionarilor să fie blocate şi că sancţiunile disciplinare trebuie aplicate individual, în baza unei decizii luate de o comisie care analizează situaţia.
„În ultimele zile, este tot mai prezent şi recurent subiectul conform căruia sala­ri­aţii nu beneficiază de plata salariilor, din cauza faptului că primarul nu semnează actele necesare. Nu tolerez un astfel de comportament! Legea este lege şi trebuie respectată şi aplicată de către toată lumea! Din punctul meu de vedere, sancţiunile disciplinare trebuie aplicate individual, iar o astfel de decizie se ia de către o comisie înfiinţată expres pentru asta. Aşa ne spune legea şi consider că orice decizie şi acţiune trebuie să fie ar­mo­nizate cu legea”, a transmis prefectul judeţului Hunedoara.
El a arătat că va dispune trimiterea Corpului de Control al Prefectului la Pri­măria Simeria pentru a analiza toate documentele care au generat situaţia res­pectivă. Corpul de Control al Pre­fectului a mai ajuns la Primăria Simeria în urmă cu câteva luni, iar cei care au făcut verificarea s-au minunat de ce pot face unii salariați ai instituției. Adică își bat joc de cetățeni.
„Poate pentru imagine”
„Problemele din Primăria Simeria sunt cunoscute de Instituția Prefectului de câteva luni și nimeni nu a luat nicio mă­sură. Le-am expus de nenumărate ori atât în scris cât și verbal. Rezultatul ?
Doar s-au amuzat prin prefectură de incompetența unor angajați din primărie și cam …atât. Era să uit…de multe ori unii angajați din prefectură își făceau cruce de situațiile pe care unii funcționari din Primăria Orașului Simeria le generau la locul de muncă.
Faptul că în această dimineață (n.r.-vineri), la prima oră, prefectul județului, dom­nul Călin Marian a venit la primărie m-a surprins puțin, mai ales că nu am fost informat în prealabil. A fost decizia domniei sale de a alege o astfel de abor­dare, o decizie, care din punctul meu de vedere, ridică semne de întrebare privind scopul real al vizitei sale. Tocmai de aceea aș putea crede că intenția prefectului a fost doar una de a-și face ima­gine”, a adăugat edilul șef al Simeriei.