BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Şeful unei firme din sudul județului, tre­cută în adormire pentru ani buni, are mari planuri pentru readucerea ei în activitate. Omul s-a lan­sat și în afaceri cu fier vechi, informare pu­blică ori amanet. E bine că produce pe mai multe planuri, că face profit, așa că e bine și că reînființează o nouă societate. Mai bine spus o redeschide. Pro­blemele apar la o a doua privire. Respec­ti­vul este vrea cu firma să asigure protecţia u­nor uzine, adică trebuie să păzească unităţile în cauză de hoţi, în spe­cial de cei care se ocu­pă doar cu furturi de fier. Cârcotaşii spun că omul care ar trebui să fie cu ochi în patru la mag­neţii ce fură până şi oul de sub găină, achi­ziţionează acum tot ce fură indivizii de la fabricile nepăzite a­cum. Cu alte cuvinte în loc să-i prindă pe hoți, le va cumpără prada.

 

Un afacerist din su­dul judeţului care, deşi mergea pe trei cărări, se urcase la volanul bo­lidului său și s-a îm­plân­tat într-o altă ma­șină, spun gurile rele că se zbate să iasă cu fața curată din toată po­ves­tea. Omul este înspăi­mân­tat că va ajunge la răcoare pentru prostia făcută, că mai are o păsuire de la o altă pros­tie. Avea însă obli­gația să arate că s-a în­dreptat și că pe peri­oa­da în care este moni­to­ri­zat dă dovadă de om cu mintea la cap. Zvo­narii spun că afa­ce­ris­tul își caută aliați, oa­meni cu influență pe lângă cei care vor cere să fie condamnat, să poa­tă ajunge la o înțe­le­gere cu ei și să pri­meas­că doar o mică mus­trare. Cârcotașii spun că șansele de re­u­­șită sunt foarte mici. De multă vreme în sis­tem nu mai sunt cei doi indivizi care se ocupau cu astfel de ”manevre”, așa că are motive se­rioase de îngrijorare.