Aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623/18.07.2018 a fost publicat OMFP nr. 2531/11.07.2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.
Principalele reglementări vizează următoarele:
Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Prevederile actului normativ se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2018, încadrarea în criteriul prevăzut mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
Raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
– directorul economic, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii contabilităţii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2018 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2018, cele care în tot semestrul I al anului 2018 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2018, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportările contabile la 30 iunie 2018.
Raportările contabile la 30 iunie 2018 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2018.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2018 în condiţiile prevăzute de actul normativ se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.