Apel al primarului din Vălişoara către cetăţenii vizaţi de Legea 231/2018

Magdalena Şerban

Primarul comunei Vălişoara, Camelia Bedea (foto), anunţă cetăţenii că în con­tinuare, persoanele îndreptăţite pot sa depună cereri prin care să solicite emiterea titlului de proprietate asupra terenurilor aferente casei de locuit, în baza Legii 231/2018.

O şansă care trebuie cunoscută
După cum se ştie, prin Legea 231/2018 au fost modificate dispoziţiile Legii 18 din 1991- privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare, prin care legiui­torul a stabilit că persoanele în posesia că­rora se află terenul aferent casei de locuit, anexele gospodăreşti, curtea şi grădina din jurul acestora, situate în intravilanul loca­li­tăţilor, pot solicita emiterea unui titlu de pro­prietate cu privire la acestea. “În total, avem înregistrate 255 de cereri, din care 194 au fost verificate până la ora actuală, iar 104 au fost validate de către Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Următorul pas este validarea de către Comisia Judeţeană (deja există validări pe trei anexe). Au fost întocmite 51 de procese verbale de punere în posesie şi au fost eliberate şi predate proprietarilor 34 de titluri de proprietate. La preluarea mandatului de primar, pot spune că erau atribuite 10 titluri de proprietate, aşa că mi-am propus ca toţi cei care pot be­neficia de acest drept să aibă posibilitatea să îl obţină. Este un demers care sprijină mem­brii comunităţii şi este foarte important ca populaţia să ştie că are această pârghie de dobândire oficială a proprietăţii. Prin urmare, am pus acentul foarte mult pe ana­liză şi validare a cererilor depuse la Legea 231/2018. Ne dăm silinţa să facem cunos­cute detaliile, iar cei care calcă pragul bi­rourilor noastre sunt înştiinţaţi de avantajele legii amintite. Până la urmă, costurile sunt mici faţă de cele la care ar ajunge dacă şi-ar cere obţinerea dreptului de proprietate asupra imobilelor care fac obiectul acestei legi, în instanţă. În cazul solicitării aplicării Legii 231/2018, pentru întregirea dosarului, pe lângă cererea-tip, solicitanţii trebuie să îşi depună documentaţia topografică (PAD şi proces verbal de vecinătate) întocmită de că­tre un topograf autorizat. După primirea ti­tlului de proprietate asupra imobilelor, pro­prietarii mai au nevoie de completarea do­cu­mentaţiei pentru înscrierea în C.F. Cam aces­tea sunt cheltuieilile care le revin. Ce mai doresc să precizez este că solicitările se depun doar în original, la sediul admi­nis­trativ”, a afirmat Camelia Bedea, primarul din Vălişoara.

Legea nescrisă, un fel de act neoficial
Conform edilului din Vălişoara, mulţi deţinători de terenuri şi construcţii din cele patru sate ale comunei nu au întabulate aces­te imobile, sumele la care ajunge un astfel de proces cadastral fiind prea mari pentru multe buzunare. Per ansamblu, se mizează foarte mult pe datele din Registrul Agricol, iar în ceea ce priveşte vânzarea-cum­părarea, lumea îşi cunoaşte moştenirea din tată în fiu, deci se practică actul de mână, declaraţia pe propria răspundere dată în faţa secretarului general al comunei, etc. De amintit că prin Legea nr. 231/2018 se acor­dă persoanelor fizice sau juridice interesate posibilitatea de a dobândi dreptul de pro­prie­tate asupra a două noi categorii de tere­nuri care nu intrau în sfera de acoperire a Legii fondului funciar nr. 18/1991, respec­tiv: asupra terenurilor intravilane aferente construcţiilor deţinute, care au fost realizate de fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum şi asupra terenurilor aferente casei de locuit şi ane­xelor gospodăreşti, precum şi asupra curţii şi grădinii din jurul acestora care nu au fost cooperativizate.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.