An cu provocări financiare la Crişcior

Magdalena Şerban

Nu doar pandemia se dovedeşte a fi o pro­vocare majoră a momentului, ci şi alocările bu­getare stabilite pentru primăriile hune­do­rene, banii pentru demararea ori finalizarea pro­gramelor investiţionale câştigate cu greu de la Uniunea Europeană ori pe axă guver­na­mentală lăsându-se căutaţi. Administraţia publică din Crişcior resimte foarte bine astfel de nevoi financiare.

Cu chiu, cu vai
Ţinând cont că în cadrul Programului Na­ţional de Dezvoltare Locală (PNDL) primarul din Crişcior a câştigat un proiect de extindere prin mansardare a sediului administrativ, dar şi de reabilitare şi modernizare a acestuia, o altă investiţie ce constă în modernizarea şi dotarea dispensarului uman plus una ce urmăreşte extinderea, amenajarea şi do­tarea unui corp de clădire a liceului din loca­li­tate, edificiu construit încă din 1940, e musai ca în 2021 să se asigure partea de cofinanţare prevăzută pentru implementare, dar şi cheltuielile catalogate nedecontabile. Intrebarea este de unde, deoarece suma respectivă depăşeşte un million de lei doar pentru cele aferente lucrărilor la dispensar şi primărie. “Avem acest impas. Am încercat să ob­ţinem un credit de la bănci, dar ni s-a co­municat că nu ne încadrăm în termenii şi con­diţiile de eligibilitate, veniturile proprii fiindu-ne prea mici. Ca să mutăm de la alt capitol bugetar, nici nu poate fi vorba. Şi alo­cările pentru 2021 pe care le-am primit la îm­părţirea bugetului sunt mai mici, comparativ cu 2020. Unde există, totuşi, o schimbare în bine e că avem fonndul salarial adjudecat până în noiembrie, iar cu plăţile pentru do­sarele de asistenţă socială suntem mai liniştiţi, şi aici situându-ne mai bine ca anul trecut (atunci ne-au ajuns până în iunie), iar acum avem acoperire până în octombrie. Să sperăm că la rectificare se vor regla con­turile”, precizează Ovidiu Furdui (foto), pri­marul din Crişcior. În altă ordine de idei, mai sunt multe de început, continuat şi finalizat, printre ele regăsindu-se proiectul de intro­du­cere a gazului metan, pentru care s-a realizat o asociere cu comunele Dobra şi Ilia, do­cu­mentaţia fiind depusă. Bineînţeles, acestora li se adaugă alte obiective pentru care con­ducerea locală s-a zbătut să obţină finanţare, de la o nouă sală de sport şi până la teren de sport (ambele prin Compania Naţională de Investiţii-CNI). Prevăzător, alesul local şi-a punctat în cadrul alocărilor bugetare ne­ce­sarul pentru studiile de fezabilitate pe care le implică noile planuri investiţionale. Mai tre­buie spus că din aceleaşi considerente fis­cale, de peste 15 ani nu au mai fost orga­nizate Zilele Comunei, preferându-se ca fon­durile să fie direcţionate către cofinanţări de proiecte europene (mereu au fost investiţii pe rol).

Bloc ANL în locul unui edificiu vechi
De asemenea, cei tineri primesc veşti bune. „Din planul bugetar deja bătut în cuie, face parte demolarea unui bloc ce ne apar­ţine, în vederea predării aplasamentului celor de la ANL, astfel ca în viitorul apropiat să fie ridicat un bloc de circa 20 de locuinţe destinate tinerilor. Dacă ar fi să ne luăm după solicitările primite, ar fi nevoie de 40, dar vom vedea cine se încadrează la depar­tajare. Nu noi impunem condiţiile, ci ele sunt cele ce se aplică pe plan naţional. Sunt multe persoane care nu au imobil în proprietate, iar spaţiul locativ e o problemă, având şi copii de crescut. Oamenii trebuie sprijiniţi atunci când strigă după ajutor”, mai arată Ovidiu Furdui.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.