Comunitate

Ziua Porților deschise la Sarmizegetusa Regia

Consiliul Județean Hunedoara, prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, Universitatea Babel Bolyai Cluj Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Muzeul Jude țean Mureș Târgu Mureș, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, organizează „Ziua Porților Deschise” la Sarmizegetusa Regia, în data de 20.08.2022, între orele 09:00 și 19:00.

Locuirea dacică din Munții Orăștiei
„Activitatea are ca scop promovarea sitului arheologic Grâdiștea de Munte — Sarmizegetusa Regia, precum și prezentarea rezultatelor cercetării arheologice din campania de cercetare sistematicâ a anului 2022. Cercetarea arheologicâ a cetățiIor dacice din Munții Orăștiei, propusă de Muzeul Na­țional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca și Ministerul Culturii, pornește de la premisa valorii inestimabile știin­ți­fice și culturale a acestor situri, în­scrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Programul are în vedere in­ten­sificarea cercetărilor arheologice (să­pături și investigații pluridisciplinare) pentru sporirea informației științifice privind monumentele și locuirea dacică din Munții Orăștiei. De asemenea, pro­gramul urmărește realizarea unei baze materiale solide a cercetării arheo­lo­gice pentru viitorul imediat pe termen mediu și lung, pentru a asigura o conti­nu­i­tate a acestei cercetări, implicit îm­bunătățirea caIității actului științific. Sco­pul final al programului este pu­ne­rea în valoare a acestor monumente, conform standardelor internationale și in­cluderea lor, într-o manieră adecvată, în circuitul turistic și cultural, atât la ni­vel național cât și internațional. Cam­pania de cercetare arheologicâ 2022 a început în 25 iulie, se încheie în 22 au­gust și a fost finanțată de către Con­siliul Județean Hunedoara prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara.