Comunitate

Aproape 700 de candidați la bacul de toamnă

Aproape 700 de candidați s-au înscris pentru o nouă sesiune de ba­calaureat, în județ, 436 din pro­moţia 2021-2022, iar 243 de ab­solvenți din promoţiile anterioare.
Afișarea primelor rezultate înre­gistrate la probele scrise va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa de­punerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea nu­melui și a prenumelui, în con­for­mitate cu prevederile specifice în vi­goare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD). Contes­tațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, can­didații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1-2 sep­tembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie. Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase). (A.Năstase)