Politica si administratie

S-au săturat! Ies în stradă!

Polițiști de penitenciare, polițiști, protestează astăzi la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Fede­rația Sindicatelor din Sistemul Peni­tenciar FSSP, alături de Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP declanșează o nouă serie de proteste pentru apli­ca­rea legii-cadru privind salarizarea, precum și pentru recunoașterea com­plexității muncii care implică ris­curi deosebite insuficient compen­sate prin legislație.

În prima linie
Astfel, de astăzi, 17 august 2022, sindicaliști organizează lunar mitin­guri în susținerea aplicării Legii-cadru nr. 153/2017 si a legii 223/2015, acte normative suspendate prin ordonanțe de urgență începând cu anul 2020. Cerem pentru polițiști și pentru po­lițiștii de penitenciare: acordarea in­tegrală a diferențelor salariale res­tante (Legea 153/2017), majorarea sa­lariilor de funcție cu 15 la sută si­milar cu salariații din alte ministere, actualizarea normelor legale de hrană și echipare cuvenite, actualizarea cuan­tumurilor drepturilor plafonate în­cepând cu anul 2010, actualizarea pensiilor militare in conformitate cu prevederile legale
„Cu toate că la 1 ianuarie 2022 pe­rioada de implementare etapizată a legii-cadru ar fi ajuns la final asigurând eliminarea inechităților salariale, a­proa­pe de ultimul trimestru al anului 2022, Guvernul României menține suspendarea legii anunțând deblo­ca­rea doar a unui sfert din diferențele salariale restante. Atât polițiștii cât și polițiștii de penitenciare au stat în prima linie în pandemie lucrând în condiții extrem de dure, cu resurse financiare precare și cu 25 la sută din schemele de personal neocupate, respectând programe de muncă im­posibile, acumulând ore suplimentare care le distrug sănătatea, îmbol­nă­vindu-se de Covid sau murind la da­torie”, susțin sindicaliștii.
Președintele Sindicatului „Vulturul”, Nicolae Grosu, de la Penitenciarul Deva-Bârcea Mare a declarat pentru MESAGERUL HUNEDOREAN că as­tăzi, la protestul de la Ministerul Mun­cii și Solidarității Sociale.