Comunitate

Densuș: Salută noile stipulări legislative legate de racordarea la rețeaua de energie electrică și gaz

Magdalena Șerban

În baza noilor prevederi, consu­ma­torii casnici din România nu vor mai plăti pentru racordarea la rețelele de curent electric și gaze naturale. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare după sta­bilirea normelor de punere în aplicare de către Autoritatea Națională de Re­glementare în Energie – ANRE. La Densuș, se va face simțită în special după ce va fi implementat proiectul de introducere a gazului, accesat prin programul național Anghel Saligny.

În așteptarea veștilor
Conform notei de fundamentare, ope­ratorii de distribuție sunt cei care au obligația să asigure finanțarea și re­alizarea lucrărilor de modernizare/ extindere a rețelei electrice în vederea racordarii tuturor solicitanților aflați în intravilanul localităților din perimetrul concesionat. Totodată, consumatorii cas­nici care aleg să plătească ra­cor­darea din buzunarul propriu, pentru a avea acces mai repede la rețea, își vor primi banii înapoi pentru aceste lucrări, de la distribuitor, în termen de ma­xi­mum 5 ani, inclusiv valoarea lucrărilor de proiectare. În cazul clienților non-casnici, cu excepția micilor între­prin­ză­tori (II, PFA, IF) și a instituțiilor publice, costurile nu se rambursează, dar ac­tivele rezultate în urma lucrărilor rămân în proprietatea clientului, operatorul de distribuție ocupându-se doar de exploatarea lor, fără a mai deveni pro­prietar, cum se întâmpla până acum. „La ora actuală, nu putem discuta de zone întregi fără curent electric, adică gospodării la care să nu fi ajuns re­țea­ua. Așa că nu se pune problema de ex­tin­dere. Da, e nevoie de înlocuirea unor lămpi, dar stradale, ce țin de iluminatul public, adică un capitol ce aparține de segmentul administrativ. Avem întoc­mită documentația pentru acest de­mers (sursa de finanțare Anghel Saligny și fondurile de mediu) și ne do­rim să înlocuim vechile lămpi cu unele mo­derne, pe bază de led, deci mult mai economice. La cum au crescut tarifele în ultima vreme, orice minus la factură e de luat în calcul. Am mai făcut o ex­tindere din bugetul local la partea de iluminat public, dar trebuie modernizat. Noile reguli i-ar ajuta pe oameni la racorduile la gaz, dar deocamdată, pro­iectul pentru rețea a fost depus pe ((Anghel Saligny)) și așteptăm vești. Vizează toate satele aparținătoare, mai puțin Poieni și Criva care din cauza distanțelor și a poziționării nu s-au încadrat în standardul de cost impus ca și criteriu de eligibilitate”, a explicat primarul din Densuș, Adrian Vîrtopean (foto).