Comunitate

Vorța: Ochii administrației locale, îndreptați spre alimentarea cu apă

Magdalena Șerban

Alimentarea cu apă și canalizarea sunt două utilități pe care ad­mi­nis­trația publică din Vorța le-ar vrea im­plementate pentru cetățeni, așa că urmărește să-și încerce norocul prin­tr-o axă guvernamentală.

Au gândit în perspectivă
„Vrem să depunem prin programul ((Anghel Saligny)) documentația pen­tru alimentare cu apă și canalizare în satul Vorța. În cazul în care nu ne vom în­cadra în standardul de cost pre­vă­zut, atunci vom ac­cesa doar pen­tru apă în re­gim cen­tra­lizat. E prio­ri­tară și tre­buie să re­zol­văm. Nu a­vem deloc rețea, așa că ar fi prima localitate apar­ținătoare care ar be­ne­ficia de acest lucru. Deși nu ne putem plânge că sunt probleme mari cu se­ceta, în ultimii ani am observat că lucrurile s-au schimbat și la noi. Există multe locuri atât în județ cât și în țară care se confruntă cu modificări ale pânzei freatice, deci implicit cu secetă. Dar pe lângă acest aspect al nece­si­tății majore, regimul centralizat aduce multe beneficii. Nu putem garanta, pe viitor, ce se va întâmpla cu sursele de apă. Până acum nici unii oameni nu doreau sistem public de apă, e drept, dar pare că s-au răz­gân­dit. Mai ales că în satul principal, fiind fostă zonă minieră, s-au făcut ecologizări, dar poate ne trezim peste ceva timp că apa nu va mai fi bună nici să o dai la ani­male. Ne punem speran­țele in acest demers”, a transmis pri­marul din Vorța, Emil Radu Bureană (foto).

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura