ComunitateEducatie si cultura

Start în conexiunea județului Hunedoara cu Europa

Începând din anul 2021 Biblioteca Jude­țeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva pune la dispoziția utilizatorilor două cursuri de importanță strategică pentru dezvoltarea comunității hunedorene: Ma­nager proiect și Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene. Ambele sunt autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, absolvenții ob­ținând certificate de absolvire girate de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Ideea acestor cursuri a apărut de fapt în cadrul Proiectului de educație financiară „Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice” derulat de biblioteca noastră prin Programul Erasmus+, în parteneriat cu instituții din Polonia, Bulgaria și Slovenia. Astfel, ne-am asumat dezvol­ta­rea Centrului nostru de formare profesională și educație a adulților cu aceste două cursuri care să ofere deschidere spre Europa, spre scrierea și managerierea de proiecte finanțate din bani europeni benefice pentru județul nostru.
Considerăm că oferind sub această formă informația necesară accesării de fonduri și derulării de proiecte europene, tot mai mulți oameni din județul nostru vor învăța și vor prinde curajul de a se implica în proiecte cu finanțare europeană.
De asemenea, recunoașterea oficială competențelor prin obținerea certificatelor de absolvire în cele două ocupații (Manager Proiect – cor 242101 și Expert accesare fon­duri structurale și de coeziune europene – cor 242213) poate deschide perspective pentru cariera personală a absolvenților noștri, fie în managementul proiectelor, fie în consultanță, ceea ce va duce la creșterea veniturilor lorși implicit a bunăstării fiecăruia.
Momentul lansării acestora, la începutul anului 2021, este foarte important, deoa­rece coincide cu adoptarea de către Con­siliul Uniunii Europene a noului Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și a pachetului de relansare economică Next Generation EU (NGEU).
Cu siguranță, prin demersul nostru punem bazele conturării, în următorii 6 ani, a unui nucleu de specialiști în județul Hunedoara care să facă posibilă inițierea, finanțarea și derularea proiectelor necesare atingerii obiectivelor Strategiei regionale pentru dezvoltare 2021-2027 – REGIUNEA VEST. Orizontul 2030 al acestei strategii, care include și județul nostru, este de a deveni model de dezvoltare sustenabilă bazat nu doar pe creștere economică, ci pe plasarea culturii și creativității în centrul politicilor de dezvoltare.
Biblioteca Județeană, ca instituție de cultură și educație permanentă, a decis să-și exercite rolul relevant în ceea ce privește creșterea capacității oamenilor de a realiza obiectivele prioritare ale acesteistrategii.

Este important să subliniem că scopul oricărei strategii economice, fie locală, națională sau europeană, este de fapt să creeze o schimbare în sens pozitiv în cali­tatea vieții, să ducă la creșterea bunăstării și deopotrivă la dezvoltarea personală a fiecărui membru al comunității.
De aceea, nicio transformare economică, nicio investiție sau obținere de fonduri pen­tru finanțare nu este posibilă fără oameni capabili să planifice și să realizeze acti­vi­tățile necesare îndeplinirea fiecărui obiectiv care, la rândullui, este gândit tot pentru oameni, pentru a le face viața mai bună.
Biblioteca, factor de importanță strate­gică în cadrul societății informației, vine în întâmpinarea nevoilo rcomunității pe care o deservește cu un pachet de cursuri care s-a dovedit pe măsura așteptărilor publicului pentru că înperioada de înscriere (1 – 19 februarie 2021) au depus cereri peste 200 de utilizatori dornici să parcurgă cursurile de Manager Proiect, Expert acce­sare fonduri structurale și de coeziune, Contabil și Formator. Numărul mare al cursanților înscriși a determinat formarea mai multor grupe, astfel încât întregul program al centrului de formare a fost acoperit până în luna decembrie.
Primele serii ale cursurilor de Manager Proiect și Expert accesare fonduri struc­tu­rale și de coeziune europene au fost deja fina­lizate. Cursanții au provenit din domenii diferite fiecare fiind interesat de aplicarea practică a informațiilor primite specific, pentru zona lui de activitate. Acest aspect a determinat un palier foarte diversificat și benefic de abordări ale diferitelor tipuri de proiecte, atât din punctul de vedere al finanțării cât și al managementului.
Senzația de „multă și foarte diversificată informație” a predominat, evidențiind la fel de multe puncte de plecare în explorarea proiectelor și perspectivelor viitorilor mana­geri și consultanți.
Din păcate, condițiile impuse de purtarea măștii, păstrarea distanței și dezinfectarea obsesivă a rechizitelor au determinat o atmosferă nu tocmai relaxată. Multe din aplicațiile proiectate a se desfășura în colaborare au fost anulate, concluziile fiind obținute doar ipotetic nu ca rezultat al unei activități practice comune. S-au folosit mai mult prezentarea, exemplificarea și dezba­terea în detrimentul tehnicilor interactive de învățare care impuneau apropierea fizică și folosirea în comun a unor materiale în cadrul grupurilor de lucru.
Trecând peste dezavantajele desfășurării sau parcurgerii unui curs în timpul pande­miei, considerăm că demersul nostru și-a atins scopul.
Sperăm că, odată ce am transmis sub formă de curs informațiile necesare fon­dării unor cariere în managerierea și obți­ne­rea de finanțare, am descătușat tot atâtea dorințe de a merge mai departe în aceste domenii, de a aduce în județul nostru banii atât de necesari dezvoltării, de a-i folosi cu chibzuință și profesionalism în atingerea obiectivelor care determină o dezvoltare durabilă, progres și bunăstare.
Este încă o misiune greape care și-a asu­mat-o Biblioteca Județeană, nefiind deloc de neglijat nici drumul parcurs până la autorizare, dotările, materialele necesare și, poate nu în ultimul rând, experiența și efortul bibliotecarului – formator care vă așteaptă mereu cu ochi zâmbitori și cu dorința de a vă îndruma spre descoperirea de soluții.

Mariana Marian,
Bibliotecar,
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.