Politica si administratie

Senatorul Potecă, la audierile parlamentare de la New York

Adriana Năstase

Senatoul PNL Vasilică Potecă a parti­ci­pat recent la o reuniune pentru colabo­rarea multilaterală a țărilor ONU.

Despre măsurile esențiale
„Am participat, în calitate de membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare(GRUI), la ediția 2022 a Audierilor Par­lamentare la Națiunile Unite – New York(SUA). Organizate anual de Uniunea Interpar­la­mentară (UIP) și ONU, au­dierile reu­nesc parla­men­­tari din țările mem­bre ale UIP, înalți ofi­ciali din sistemul Națiu­nilor Unite, re­pre­zentanți ai mi­si­u­nilor diplo­ma­tice acre­ditate la ONU, alături de ex­perți internaționali și membri ai societății civile, pentru un dialog pe teme de actualitate ale cooperării multila­te­rale.
Pe fondul prelungirii pande­miei de COVID-19 și a consecințelor a­cesteia în plan economic și social, par­ti­cipanții au discutat despre măsurile esen­țiale ce trebuie întreprinse de parlamente, guverne și la nivelul ONU, pentru reducerea inegalităților economice la scară globală, incluziunea tinerilor și realizarea echității intergenera­țio­nale, apărarea drepturilor persoanelor apar­ținând unor grupuri vulnerabile, inte­grarea egalității de gen în procesele de­ci­zio­nale și respectarea an­ga­ja­mentelor de contracarare a crizei cli­matic”, susține se­na­torul PNL Vasilică Potecă.

Acordurile commune să fie puse în practică
„În cadrul briefingului cu tema Par­la­men­tele la ONU, pentru un multilateralism mai eficace în abordarea provocărilor globale, participanții au reiterat importanța integrării unei dimensiuni parlamentare în procesele majore de la nivelul ONU. Acest obiectiv a fost reconfirmat recent de Secretarul ge­neral a Organizației, care precizează, în ra­portul său din septembrie 2021 privind Agenda noastră comună, că își propune să identifice modalități de creștere a con­tribuției parlamentelor la activitățile ONU. În acest context, au fost prezentate princi­palele căi și mijloace prin care UIP și par­lamentele membre pot acționa pentru in­fluențarea proceselor decizionale la nivelul ONU și transpunerea efectivă în practică a acordurilor multilaterale. Trebuie să re­pu­nem în discuție ideea că trăim cu toții într-un joc cu sumă nulă, în care câștigul unuia re­prezintă pierderea celuilalt. Această pande­mie ne reamintește că nimeni nu se poate considera în siguranță până când nu suntem cu toții în siguranță”, a fost una dintre prin­cipalele concluzii ale Audierilor Parla­mentare.

2 comentarii la „Senatorul Potecă, la audierile parlamentare de la New York

  • Virtutea războinică se întemeiază , prin excelență , în primul rând , pe disciplina care inspiră frica de sancțiune , dar și pe faptul că lupta eficace este mai puțin periculoasă decât fuga care cedează primului impuls al fricii .

  • De câți ani ai știință că avem deținuți politici torturați fără drepturi financiare lunare pentru că au fost supuși torturii în închisoare , eu spun că de vreo 70 de ani , tu ce spui , merită drepturi respectate victimele torționarilor teroriști legitimați de stat , așa cum primesc torționarii pensie de drept ?

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura