Politica si administratie

Se reface baza de date a Asociațiilor de proprietari

Direcția de Asistență Socială Deva anunță că actualizează baza de date a asociațiilor de proprietari din mu­ni­ci­piul Deva. Măsura a fost luată ca urmare a modificărilor intervenite în struc­tura sau în conducerea aso­cia­țiilor odată cu intrarea în vigoare a pre­­vederilor legale cu privire la de­ți­nerea, de către administratori, a cer­ti­ficatului de calificare profesio­nală.
Astfel, potrivit Legii nr. 196/2018, care reglementează activitatea aso­cia­țiilor de proprietari, în vederea fa­ci­litării comunicării între administrația pu­blică locală și asociațiile de pro­prie­tari, președintele asociației are obli­ga­ția să transmită – în termen de 30 de zile de la data modificării – compar­ti­men­tului specializat în îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari, din cadrul administrației publice locale, datele de contact actualizate cu pri­vire la sediul asociației, președinte, ad­ministrator, cenzor/comisie de cen­zori.
În prezent, în municipiul Deva, func­ționează un număr de 448 de asociații de proprietari. (A.N.)