Comunitate

Hărău: Cetățenii, invitați să nu rateze ajutorul de minimis pentru producția de cartofi

Magdalena Șerban

Cultivatorii de cartofi vor putea primi în acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o sche­mă de ajutor de minimis privind sus­ţinerea producţiei de consum, în baza unui proiect de Hotărâre dat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Administrația din Hărău face un apel către populația vizată, astfel încât să nu piardă această oportunitate.

Niște bani meritați
Potrivit reglementărilor, cei care vor să beneficieze de acest sprijin trebuie în primul rând să-l solicite şi să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de con­sum de minimum 0,3 ha inclusiv. Totodată, ei trebuie să obţină o pro­ducţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa prevăzută, din care să co­mercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de ce­rere, iar restul producţiei să o depo­zi­teze. E musai să fie înregistraţi în evi­denţele Registrului agricol deschis la primărie cu suprafeţele în cauză, cul­tivate cu cartof de consum și, bineîn­țeles, să facă dovada producţiei mi­nime realizate prin documente jus­ti­ficative, în funcţie de forma de or­ganizare. Validarea o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare/documente prin care se face dovada depozitării (fişă de ma­gazie, notă de intrare recepţie, contract de custodie). Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar este de 200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Re­sursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000 mii euro şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, res­pectiv anul depunerii cererii de în­scriere în program şi în cele două exer­ciţii financiare precedente. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se acordă pentru suprafaţa cultivată prevăzută şi se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2022. ”Actele necesare sunt copie CI, cont bancar, copie atestat de producător va­labil până la minim 31.12.2022 pentru persoane fizice. Foarte important de reținut este că trebuie sa aveți minimum 30 arii (nu neaparat în același loc). Pentru mai multe detalii, sprijin și îndrumare vă așteptam la sediul pri­măriei”, a spus Lucian Michael Albu Weber (foto), edilul din Hărău.