Sala Sporturilor din Deva rămâne deschisă pentru activităţile sportive

Scriam zilele trecute despre faptul că Sala Sporturilor din municipiul Deva va fi folosită în perioada următoare drept centru pentru vaccinarea populaţiei din reşedinţa de judeţ, lăsând în imposibilitate formaţiile de handbal şi futsal din Deva, să se pregătească pentru campionatele interne.
Ieri, pe marginea acestui material am avut o lungă şi constructivă discuţie cu domnul Sebastian Mezei (foto), directorul DSP Hunedoara, care a făcut precizări exacte despre locaţia din Deva şi pe care dorim să le aducem la cunoştiinţa devenilor.
Astfel, directorul DSP Hune­doa­ra, men­ţio­nează că a infor­mat la finalul anului trecut in­sti­tuţiile centrale despre locaţiile în care pot fi organizate centre de vac­cinare şi s-a sta­bilit că Sala Sporturilor din Deva să nu fie orga­nizată ca un astfel de cen­tru (deşi, ini­ţial, ea fusese propusă pentru a fi centru de vac­cinare – n.r,), locaţia rămânând la dis­po­ziţia celor care practică mişcarea spor­tivă orga­ni­zată, deci şi pentru cele două echipe, cea de futsal şi cea de handbal. Mai mult, devenii şi toţi locuitorii judeţului Hunedoara vor fi infor­maţi despre aceste centre de vac­ci­nare prin mijloacele cunoscute.(n.r, – Chiar in ediţia de astăzi a cotidianului nos­tru pu­bli­căm unde vor funcţiona aceste centre de vaccinare în judeţ, în urma unui co­mu­nicat trans­mis de Pre­fectura Hunedoara)
Cum noi arătam în arti­colul publicat că în Deva Centrul Cultural Dră­gan Muntean poa­te fi orga­ni­zat în centru de vac­cinare, am pri­mit confir­marea de la directorul DSP Hune­doara că acest lucru este deja stabilit şi că acum se fac lucrările de or­gani­zare a aces­tuia pentru cir­cuitele prevăzute într-un astfel de spaţiu sanitar.
Cu mulţumiri pentru operativitatea cu care conducerea DSP Hunedoara a tratat acestui subiect important, vom urmări cu atenţie mo­dul în care se va derula acţiunea de vac­ci­nare în judeţ şi mai ales cum vor fi ajutaţi spor­tivii hunedoreni în acest sens.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare