ComunitateEducatie si cultura

Să sărbătorim 160 de ani de la Unirea Principatelor Române

Biblioteca Județeană „Ovid Densu­sianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu colegiile și liceele devene, organizează în data de 20 ianuarie 2023, ora 10.00, o mani­festare cultural-educativă menită să cinstească amintirea unuia dintre cele mai îndrăgite momente din istoria ro­mânilor: Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859.

„A făcut ca România să strălucească”
„Această zi se află de peste 160 de ani în memoria tuturor celor care poar­tă România în suflet, este ziua care a unit românii de pe cele două maluri ale Milcovului, când munteni și moldoveni și-au dat mâna și au făurit noul stat, România. Mica Unire a fost preludiul momentului 1 Decembrie 1918, al creării României Mari. Ziua de 24 ia­nuarie nu poate fi despărțită de figura lu­minoasă și îndrăgită a celui pe care ro­mânii l-au ales în fruntea Princi­patelor Unite: domnitorul Alexandru Ioan Cuza, personalitatea istorică pe care românii o iubesc poate cel mai mult. În toate epocile, românii l-au privit pe Domnul Cuza ca pe un model de conducător, ca pe un om apropiat de sufletul fiecăruia, un domn patriot cu adevărat. Cuvintele pe care Mihail Kogălniceanu le-a rostit la alegerea acestuia ca domn al Principatelor Române reflectă perfect chipul acestui conducător care, în doar șapte ani, a făcut ca România să strălucească și să pășească pe aleea modernizării: „Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea să fie tare, iar tu, Măria ta, ca Domn fii bun, fii blând; fii bun mai ales cu acei pentru care mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi… Fă, dar, ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate; împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşească frăţie. Fii simplu, Măria ta, fii bun, fii Domn cetă­ţean; urechea ta fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciuni şi la lin­gu­şire”. De astfel de conducători a avut nevoie România, mai ales în momentele grele ale istoriei, de aceea amintirea Domnului Cuza este atât de dragă ro­mânilor », spune Sebastian Bara, mana­gerul Bibliotecii Județene.

Unde au loc manifestările
«Manifestările dedicate Unirii Princi­patelor Române au o simbolistică spe­cială aici la Deva, deoarece orașul a fost loc de popas în noaptea de 14 februarie 1866 a Domnului Cuza, însoțit de Elena Doamna, în drumul său spre exilul din care nu i s-a mai permis să revină în țara pe care a iubit-o atât de mult. Noul principe i-a respins sec, în iunie 1867, ce­rerea de revenire în țară: „(…) este mai înțelept din partea dumneavoastră să nu vă grăbiți a reveni în țară!” Efigia de pe fostul Hotel Mare, ulterior numit Crucea Albă, unde azi func­țio­nează Casa Județeană de Asi­gurări de Să­nă­tate Hunedoara, consemnează la­pidar trecerea lui Alexandru Ioan Cuza prin Deva și, de aceea, este an de an locul de suflet unde re­pre­zen­tanții Consiliului Județean Hunedoara, ai Bibliotecii Județene „Ovid Densu­sianu” Hunedoara – Deva și ai colegiilor și liceelor devene depun o jerbă de flori în semn de prețuire și de neuitare pentru Domnul Unirii de la 1859. Este momentul care dă startul manifes­tă­rilor dedicate acestei îndră­gite săr­bători naționale. Vă așteptăm la biblio­teca județeană în curtea căreia va răsuna atât de iubita Horă a Unirii în care vă veți prinde toți cei care veți tre­ce pragul bibliotecii și veți dori să pe­treceți clipe de emoționantă simțire cu adevărat patriotică.

Manifestările dedicate Unirii Princi­pa­telor Române se vor desfășura în 20 ianuarie 2023 după următorul pro­gram:
Ora 10:00 – Casa Județeană de Asi­gurări de Sănătate Hunedoara: Mo­ment de reculegere și depunerea unei jerbe la placa comemorativă de pe clădirea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, locul unde a fost hotelul în care a poposit domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 14 februarie 1866 în drumul său spre exil.
Ora 11:00 – Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva: Hora Unirii în curtea bibliotecii județene; „Alexandru Ioan Cuza – Domnul Unirii” – Sala de Lectură; Prezentarea va fi urmată de un concurs pe tema Unirii Principatelor Române. Vizitatorii biblio­tecii vor putea admira o bogată ex­poziție de carte cu tematica Unirii de la 1859.