Comunitate

Vălișoara: E vremea taxelor locale și a alocărilor bugetare

Magdalena Șerban

Timpurile actuale cer noi po­si­bi­li­tăți de achitare a taxelor și im­po­zitelor, pe lângă cele clasice, prac­ti­cate în mod uzual. Așa că unii primari se dovedesc receptivi la schimbările care deja s-au produs în ultimii ani și au accesat finanțări europene pentru a digitaliza serviciul. Unul dintre edilii care s-au mișcat repede și cu succes în acest sens este cel al comunei Vălișoara.

 

În curând, plata online
„Am aplicat o majorare a taxelor lo­cale pentru 2023, însă una minoră, pe lângă indicele specific ratei inflației, după cum ne obligă legea. Însă toți cei care au domiciliul în comuna noastră, la fel ca și ceilalți din perimetrul Mun­ților Apuseni, beneficiază de o redu­ce­re de 50 la sută la grila de impozitare. Este cunoscută ca Legea moților și ne vizează în mod direct. Apoi, dacă se achită impozitul până la 31 martie, există și o bonificație de 10 pro­cen­te, deci un discount binevenit. Plata dărilor se poate face în numerar, la se­diul primăriei, prin virament bancar și urmează ca în acest an să implemen­tăm și plata cu cardul (în sistem POS) și de pe telefon, în baza unei apli­cații mobile. Am accesat finanțare prin Planul Național de Redresare și Rezi­li­en­ță (PNRR) și vom ma­terializa acest proiect ce are mai multe com­ponente printre care și parte de digi­ta­lizare. Pentru 2022 avem un grad aproape ma­xim de încasare a taxelor și im­po­zi­telor locale. Ne fac probleme amen­zile, fiind dificil de recuperat. Dar trimi­tem înștiințări, somații și mergem mai departe cu pașii legal”, a arătat Camelia Bedea (foto), pri­marul din Vălișoara. Legat de alo­că­rile bu­ge­tare de care va dispune ad­mi­nis­trația publică de aici în 2023, edilul a spus că sunt mai mari față de 2022, dar luând în calcul scum­pi­rile înregistrate la energia elec­trică, combustibili și multe altele, la care se adaugă și creșterea nivelului sa­larial, potrivit deciziei pe plan națio­nal, nu se va resimți această plusva­loare bugetară. „Indemnizațiile, salariul minim, etc, vor avea parte de creștere, deci este clar că automat e nevoie de bani care să acopere între­gul fond de funcționare. Ne-am pro­pus ca în anul curent să ducem la bună îndeplinire proiectele câștigate pe dife­rite filiere precum Anghel Saligny (deja avem aprobat), PNRR (suntem pe lista eli­gibilă și aș­tep­tăm semnarea contrac­tului de fi­nan­țare), deci fonduri euro­pene ne­ram­bursabile. Din visteria pro­prie va trebui să asigurăm cofinan­țări și chel­tu­ie­lile nedecontabile din ca­drul de­mer­­surilor. În plus, vor fi ne­ce­sare rea­bi­lități și reparații. Însă va fi un an al lucrărilor”, a concluzionat edi­lul local.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura