Comunitate

Să facem invizibilul vizibil! Adevărata valoare a apei pusă în evidență cu ocazia „Zilei Mondiale a Apei” de către Apa Serv Valea Jiului

Element constitutiv al vieții, apa consti­tuie o resursă extrem de prețioasă pe care avem datoria de a o prețui ca atare, așa cum avem obligația de a contribui, per­so­nal și colectiv, la protejarea mediului și con­ser­varea resurselor de apă de care dis­punem. La Apa Serv Valea Jiului, acționăm cu responsabilitate în această direcție, zi de zi și ori de câte ori avem ocazia trans­mitem comunităților pe care le deservim me­sajul nostru: ”Apa este viață!”
Adevărata valoare a apei este pusă în evidență, la nivel mondial, îndeosebi la în­ce­put de primăvară când, pe 22 Martie, este marcată peste tot în lume ”Ziua Mondială a Apei” (”World Water Day”). Instaurată de Or­ga­nizația Națiunilor Unite (ONU), scopul Zilei Mondiale a Apei este de a se atrage atenția asupra crizei globale a apei. La 22 martie în fiecare an, marcăm Ziua Mondială a Apei, luând măsuri pentru a aborda criza apei. Din fericire, în regiunea noastră, nu mai putem vorbi astăzi despre o criză a apei potabile, acest serviciu de utilitate publică fiind asi­gu­rat, iar investițiile realizate în modernizarea ca­ptărilor și stațiilor de tratare garantează can­titatea și calitatea apei potabile pentru toți consumatorii. În plan global însă, se esti­mează că 780 de milioane de oameni tră­iesc în prezent fără apă potabilă accesibilă și curată.
Campania din acest an „Ape subterane – Faceți vizibil invizibilul”, va explica rolul vital al apelor subterane în sistemele de apă și ca­­nalizare, agricultură, industrie, ecosis­teme și adaptarea la schimbările climatice. Mesajul general al campaniei este că ex­plorarea, pro­tejarea și utilizarea durabilă a apelor sub­te­rane va fi esențială pentru supraviețuirea și adaptarea la schimbările climatice și pen­tru satisfacerea nevoilor unei populații în creș­tere.
Apa Serv Valea Jiului va marca în acest an ”Ziua Mondială a Apei”, abordând aceste teme de dezbatere, împreună cu un număr de 70 de elevi de la mai multe unități de în­vățământ din Valea Jiului, care vor vizita cu acest prilej Stațiile de tratare a apei de la Valea de Pești și de la Jieț, documentând în mod practic activitățile derulate în cadrul acestor stații de către specialiștii companiei noastre. După cum se știe, acest gen de activități au devenit o constantă pentru Apa Serv Valea Jiului, pentru că noi credem că cu cât mai mulți oameni vor cunoaște și vor în­țe­lege activitatea derulată în uzinele de apă pe care noi le exploatăm, cu atât vor prețui apa potabilă la justa sa valoare și vor acorda mai multă atenție gospodăririi acesteia dar și mediului înconjurător.

Cristian Andrei Ionică
Director general al Apa Serv Valea Jiului

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.