Actualitate

Primăvara poeților hunedoreni

„Cum altfel ne-am fi putut întâlni cu primăvara care a venit, cum altfel i-am fi putut deschide porțile inimilor noastre dacă nu dedicând ceasuri speciale poeziei? Am serbat, așadar, și în acest an, Ziua Internațională a Poeziei împreună, creatorii de poezie și iubitorii ei. Cei care au stabilit ca ziua de 21 martie să fie ziua poeziei din întreaga lume au avut în vedere, sigur, emoția și bucuria pe care le simțim de îndată ce renaște întreaga natură. De aceea și noi, în această zi am fost împreună, am lăsat în urmă răsufletul rece al iernii și am privit cu speranțe renăscute spre viața care nu încetea­ză să palpite în fiecare colț de natură”, a spus Sebastian Bara (foto), mana­gerul Bibliotecii Județene.

Un univers plin de farmec
„Biblioteca Județeană „Ovid Densu­sianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Cultură și Artă din Județul Hunedoara, a încheiat, așadar, seria activităților cul­turale organizate în luna martie cu o manifestare artistică dedicată Zilei Internaționale a Poeziei. În această zi, 21 martie, la Sala de Lectură a biblio­tecii, a avut loc o emoționantă întâlnire cu poeți hunedoreni care au pre­zen­tat publicului un florilegiu de poezii din creația proprie. Moderatorul mani­fes­tării a fost cunoscutul jurnalist Tiberiu Vințan, om de aleasă cul­tură și bun cunoscător al poeților hunedoreni, care a ghidat publicul prin universul plin de farmec al poeziei. Ne-am bucurat de prezența domnului Costel Avram, ad­mi­nistrator public în cadrul Consiliului Județean Hunedoara, prieten bun al biblio­tecii, iubitor de cultură, care este mereu alături de noi și ne sprijină în organizarea activităților culturale. Cu acest prilej, domnul Costel Avram a fă­cut un gest impresionant, înmânând din partea Consiliului Jude­țean Hunedoara poetei Elisabeta Bogățan o Diplomă de excelență post mortem pentru scrii­torul și omul de cultură Ioan Dan Bălan în semn de apreciere și recunoștință pentru în­trea­ga creație dedicată litera­turii, culturii și promovării moștenirii spi­rituale hu­nedorene”, a adăugat Sebastian Bara.