Comunitate

Petrila: Accesarea fondurilor europene, un deziderat al Văii Jiului

Magdalena Șerban

Valea Jiului are o șansă reală la dez­vol­tare dacă nu sunt ratate fondurile europene. Recent, orașul Petrila a fost nucleul unor dezbateri pe baza acestui subiect, în cadrul unei întruniri la care au luat parte autorități locale și centrale, dar și par­lamentari. Ma­ni­fes­tarea a fost organizată de Asociația de Dez­voltare Teritorială In­tegrată Valea Jiului, iar tematica abor­dată a însemnat ”De la strategie la implementare în fondurile euro­pene”.

Informare și consultare
Roxana Mînzatu (ministru secretar de stat la Departamentul pentru Mo­ni­to­rizarea Programelor de finanțare Naționale și Europene) de la Cancelaria Primului Ministru, Doina Surcel, expert în programe ITI la ADR Vest, Răzvan Popescu, subsecretar de stat la Mi­nis­terul Investițiilor și Proiectelor Euro­pene, Lucian Rus, secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turis­mului, primarii Văii Jiului și autoritățile județene s-au reunit pentru a aborda tematica investițiilor teritoriale in­te­grate și tot ceea ce semnifică acest gen de proiecte. „În luna mai vor fi lansate apelurile pe 2021-2027. Este publicat un calendar cu toate apelurile ce se re­feră la Valea Jiului. Sunt apeluri care vi­zează zona de IMM-uri și an­tre­pre­noriat, microinteprinderi, granturi mai mici de 200 de mii de euro și de 5 mi­li­oane de euro. Și granturi pentru re­ge­ne­rarea siturilor contaminate de ve­chile exploatări miniere, sau pentru achiziționarea de vehicule pentru trans­portul de călători”, a subliniat secretarul de stat Roxana Mînzatu, prezentă la evenimentul organizat la Casa de cultură din Petrila. Edilul locului, Vasile Jurca (foto), a apreciat că „a fost o opor­tunitate valoroasă de a interacționa și de a explora perspectivele viitoare. Ad­mi­nistrațiile publice și oamenii de afa­ceri au fost sfătuiți cum să se pre­gă­tească pentru absorbția fondurilor europene, punându-se pe tapet și ce ur­mează să se întâmple în Valea Jiului”.