Organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru cacre se acordă deduceri fiscale

Prin Legea nr. 30/2019 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care au fost aduse modificări şi condiţiilor în care contribuabilii pot efectua sponsorizări din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul pe venit.
Astfel, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă, la data încheierii contractului, aceste entităţi sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri.
De asemenea, persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult dacă, la momentul plăţii sumelor, entitatea respectivă figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Potrivit prevederilor art. 25 alin.(4^1) din Codul fiscal, Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aşa cum se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Registrul este public şi se afişează pe site-ul agenţiei.
Procedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/ 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 22 martie 2019.
Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:
a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.
Prevederile pct. II, Înscrierea în Registrul entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, din Procedură reglementează, printre altele, următoarele:
– cererea se soluţionează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult;
– entitatea/unitatea de cult care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege, se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 17.04.2019, Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Pentru a impulsiona activitatea de soluţionare a cererilor de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:
Reducerea, de la 10 zile la maximum 5 zile, a termenului de soluţionare a cererilor de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Pentru respectarea acestui termen, au fost reduse şi termenele prevăzute de procedură pentru schimbul de informaţii între structurile, din cadrul organului fiscal, care deţin informaţiile necesare verificării condiţiilor prevăzute de Legea nr. 30/2019.
Modificarea datei de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a entităţilor/unităţilor de cult care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege.
Potrivit actualelor reglementări, aşa după cum am arătat mai sus, înscrierea în registru se realizează cu data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Prin proiect, se propune ca înscrierea în registru să se realizeze în ziua aprobării, de către conducătorul unităţii fiscale, a Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.