Europarlamentarul Iuliu Winkler: Ziua Europeană a Limbilor trebuie să devină mai cunoscută în România

Ziua Europeană a Limbilor din 26 septembrie a devenit, de-a lungul anilor, o ocazie unică de a sensibiliza publicul cu privire la bogata diver­si­tate lingvistică și culturală a Europei. În acest an, Ziua Limbilor Europei este pusă în slujba tinerilor.
Aceasta este abordarea susținută de Grupul PPE din Parlamentul Euro­pean, este abordarea pe care o pro­movez și eu. Ziua Europeană a Lim­bilor, sărbătorită pe 26 septembrie, trebuie să devină mai cunoscută și mai bine apreciată și în România.
Ziua Europeană a Limbilor a fost instituită în comun în 2001 de către Comisia Europeană și Consiliul Euro­pei. Aceasta se străduiește să lăr­gească numărul de limbi străine pe care oamenii le învață de-a lungul vieții lor pentru a îmbunătăți plu­ri­ling­vismul și înțelegerea interculturală. Numeroase evenimente sunt or­ga­nizate în întreaga Europă, cu parti­ci­parea institutelor lingvistice și cultu­rale, a asociațiilor, universităților și școlilor. În acest sens, vă încurajez să des­coperiți și să vă alăturați nu­meroaselor evenimente locale or­ganizate pretutindeni.
Implicarea tinerilor europeni pentru a împărtăși viziunea lor este extrem de importantă. Acesta este motivul pen­tru care, în 2022, sărbătorile în jurul învățării limbilor străine merg, de ase­menea, mână în mână cu Anul euro­pean al tineretului. #EYY2022 se con­centrează pe importanța tinerilor euro­peni pentru construirea unui viitor mai bun și îi sprijină în apărarea și promovarea libertății, a valorilor euro­pene și a solidarității, oferindu-le opor­tunități de a-și împărtăși viziu­nea, de a întâlni oameni și de a se implica în activități în întreaga Europă. Îi în­cu­ra­jez pe toți tinerii să participe activ la aces­te evenimente. Aflați mai multe de pe Portalul European pentru Tineret: https://youth.europa.eu/home_ro.