Ecoul Legii 354/2022, resimțit și la Balșa. Primarul le mulțumește inițiatorilor

Magdalena Șerban

Un alt primar care conduce o co­mu­nitate cu sate ce nu au fost coo­pe­rativizate, așa cum sunt cele din Balșa, salută noua lege privind fondul funciar. După cum se știe, recent, Președintele României a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991 prin Pl-x 354/2022, ai cărui inițiatori sunt deputații PNL Vetuța Stănescu și Florin Roman. Astfel, de acum încolo se pot emite titluri de proprietate atât în intravilan cât și în extravilan.

S-a simplificat totul
În baza noilor reglementări, pro­prie­tarii terenurilor din zonele care nu au fost cooperativizate în perioada co­mu­nistă pot solicita comisiilor județene de fond funciar emiterea titlului de pro­prietate. „E o lege care chiar e făcută pentru oameni și în interesul lor. Câți dintre cetățenii care au suprafețe în zonele necooperativizate și-au permis până acum să obțină, folosind calea ins­tanței, dovada proprietății? Un pro­ces de uzucapiune înseamnă bani, nu glumă. Avocații costă, documentele costă, trebuie duși martori, făcute drumuri multiple pentru a te prezenta la data când e stabilită înfățișarea și câte și mai câte. Adică multe cheltuieli. De unde? Omul muncește pământul, la țară. Nu face afaceri. Plus că durează pe puțin doi ani. Acum, doar trebuie făcute măsurătorile de către un topograf autorizat și mai plătești ceva aviz la OCPI, dar o sumă derizorie. Nu doar că e hunedoreancă de-a noastră, dar chiar trebuie apreciată doamna de­putat Vetuța Stănescu – președintele PNL Huendoara, pentru că datorită dumneaei, care s-a zbătut pentru a­cest drept, acum întreaga țară poate să-și pună ordine în acte. Nu e un secret pentru nimeni că în zonele necolectivizate evidențele de carte funciară și chiar registrele agricole nu reflectă situația corectă a proprietății asupra terenurilor din intravilanul și extravilanul acestor localități. Trebuia corectată situația și adusă la coor­do­natele reale. Așa că cetățenii vor putea accesa fonduri europene și vor putea dezvolta construcții pe terenurile lor, nu doar să le aibă puse la punct. Mai trebuie specificat faptul că timpul se scurge repede, așa că lucrurile trebuie făcute rapid, fiindcă termenul de în­re­gistrare a cererilor e scurt, 6 luni, mai exact luna noiembrie. Importat e ca cererile să fie depuse până la aceea dată, PADU-rile și documentele ne­ce­sare putând fi depuse și după”, a trans­mis primarul din Balșa, Traian Felician Jude. Concret, deţinătorii sau moş­te­nitorii care nu s-au înscris în coo­pe­rativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de pro­prietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprie­tate astfel: dacă deţinătorii sau moş­te­nitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele ca­das­trale şi în evidenţele fiscale, pentru terenul în cauză nu a fost deschisă Carte Funciară în baza Legii ca­das­tru­lui şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi com­ple­tările ulterioare, tere­nul nu face obiec­tul cererilor de reconstituire sau cons­ti­­tu­i­re a dreptului de proprietate de că­tre alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta. Pe de altă parte, pentru a încuraja dez­vol­tarea investițiilor, ceea ce până în prezent nu se făcea, ba mai mult, erau înfrânate, printre modificările le­gis­lative se mai numără și posibilitatea de a ridica edificii pe terenuri având ca­tegoria de folosință „pășune”, în extravilan, de a amplasa proiectele de producere a energiei din resurse regenerabile în extravilan ori de a utiliza terenul în sistem dual.