ActualitatePolitica si administratie

După elevi, dascălii sunt și ei în febra examenelor

Miercuri a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocu­pare a posturilor didactice/catedre­lor din unitățile de învățământ pre­universitar, sesiunea 2022.

Nota minimă
S-au înscris 580 de candidați (față de 524 de candidați înscriși pentru concursul din 2021), dintre care 118 din candidații înscriși provin din pro­moția curentă (față de 84 de can­di­dați din promoția curentă la concursul din 2021).
Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediul inspectoratului școlar, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.
Contestațiile se depun la sediul inspectoratului școlar (Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2) sau se trans­mit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul ins­ti­tuției, în data de 27 iulie.
Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină mi­ni­mum nota 7 (şapte) atât la proba scri­să, cât şi la inspecţia specială la clasă şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75 la sută din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25 la sută din media de repartizare.
Repartizarea candidaţilor pe pos­turile didactice de predare vacante pu­blicate pentru angajare pe perioa­dă nedeterminată, în ordinea des­cres­cătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repar­ti­zare organizate de Inspectoratul Șco­lar Județean Hunedoara în zilele de 29 iulie şi 1 august.
La nivel județean sunt disponibile 76 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nede­ter­minată, 73 în mediul urban şi 3 în mediul rural).
Cele mai multe solicitări din partea candidaților înscriși vizează posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată pentru următoarele discipline/specializări: edu­ca­toare/in­sti­tutor pentru învățământul pre­școlar (131 de candidați), învăță­tor/ institutor pentru învățământul primar (88 candidați), educatie fizică și sport /educație fizică și sport: pregătire spor­tivă de specialitate (53 candi­dați).