Discover Hunedoara – Official County App, asistentul personal pentru călătorii inspirate

Cei care îşi propun să pe­treacă câteva zile libere în ju­­deţul nostru au la dispo­zi­ţie apli­caţia mobilă Discover Hu­nedoara.
Gândită sub forma unui ghid digital, apli­caţia este dis­ponibilă pentru des­căr­care gra­tuită pe dispozitivele An­droid şi iOS, oferind informaţii de interes turistic şi ge­neral, atât în limba română, cât şi în limba engleză. Secţiunile aces­teia includ re­comandări de trasee tematice, descrieri ale obiectivelor istorice şi cul­turale, pre­zen­tarea unităţilor de cazare, a restauran­te­lor, date de contact ale pro­du­că­torilor lo­cali şi ale meşterilor populari din judeţ, numere de telefon şi adrese pentru di­verse servicii şi instituţii pu­blice, prezen­tarea destina­ţiilor pentru relaxare şi prac­ti­carea sporturilor, evenimente, atracţii naturale, harta jude­ţului şi multe alte in­formaţii.
Cu această colecţie cuprin­zătoare de date şi reco­man­dări turistice, Discover Hu­ne­doara devine instrumentul ideal pen­tru planificarea călă­to­riilor pe cont pro­priu, fiind o sursă excelentă de in­formare, atât pentru turişti, cât şi pentru lo­calnici.
Aplicaţia mobilă a fost dezvoltată din nevoia de a pune la dispoziţia turiştilor un in­strument modern şi complex de infor­mare, care să le permită acestora plani­fi­carea unor experienţe unice, croite după pro­priile preferinţe, şi a fost lansată în toam­na anului trecut de către Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara, instituţie publică aflată în sub­ordinea Consiliului Judeţean Hune­doara.

Discover Hunedoara se poate instala pe telefoanele mobile de aici:

Magazin Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schubertundfranzke.cityapp.hunedoaracounty&hl=ro

App Store:
https://appadvice.com/app/discover-hunedoara/1480668381

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare