Dascălii, la examen pentru ocuparea posturilor

Adriana Năstase

Astăzi, va avea loc proba scrisă a con­cursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învă­ţământ preuniversitar, sesiunea 2021.
S-au înscris 524 de candidaţi, dintre care 84 sunt din promoţia curentă.

Minimum 5 şi minimum 7
Dascălii au la dispoziţie 4 ore pentru re­dactare a lucrărilor, cu posibilitatea prelun­girii cu una-două ore în situaţiile speciale (candidaţi nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere). Primele rezultate vor fi afişate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace elec­tronice, în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site în data de 3 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeter­minată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică şi inspecţia la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedetermi­nată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 4 – 5 august.
La nivel judeţean sunt disponibile 73 pos­turi didactice/catedre vacante pentru an­gajare pe perioadă nedeterminată, 63 în mediul urban şi 10 în mediul rural. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează urmă­toarele discipline/specializări: educatoare/ insti­tutor pentru învăţământul preşcolar, 102 candidaţi, învăţător/institutor pentru învăţământul primar, 73 candidaţi, Educaţie fizică şi sport: pregătire sportivă de spe­cialitate, 66 candidaţi.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.