Case de marcat: facilităţi, obligaţii, termene

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 8.08.2018, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistenţă şi îndrumare online pentru contribuabili.
Tema sesiunii de asistenţă online: „Case de marcat: facilităţi, obligaţii, termene“.
Mai jos, prezentăm un set de întrebări formulate de contribuabili şi răspunsurile oferite de reprezentanţii ANAF, cu menţiunea că, în cadrul acestei sesiuni de asistenţă online, reprezentanţii ANAF au analizat doar întrebările care vizau tema anunţată, iar majoritatea răspunsurilor au fost comunicate pe loc.
Întrebările rămase fără răspuns urmează a fi soluţionate în perioadele următoare – potrivit informaţiilor furnizate de specialiştii Direcţiei Generale de Servicii pentru Contribuabili din cadrul ANAF.

1. Întrebare contribuabil: „În cazul staţiilor de carburanţi, trebuie o avizare a casei de marcat împreună cu soluţia software?
Răspuns ANAF: Există aparate de marcat electronice fiscale dedicate pentru această activitate economică, iar programele de aplicaţie trebuie înregistrate la ICI.
În acest sens, HG nr. 479/2003 prevede că, programele de aplicaţie externe interfaţate cu aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie înregistrate în Biblioteca naţională de programe prevăzută de HG nr. 1621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicaţiei, precum şi modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfaţează.
Aparatele de marcat electronice fiscale destinate staţiilor de comercializare a carburanţilor care, în aceeaşi locaţie, pe lângă carburanţi mai comercializează şi alte produse pot fi dotate cu două echipamente fiscale distincte, unul pentru carburanţi şi unul pentru celelalte produse. Programul de aplicaţie trebuie să controleze şi să asigure gestionarea distinctă a vânzărilor de carburanţi de vânzarea celorlalte produse.

2. Întrebare contribuabil: În cazul în care un contribuabil a achiziţionat casa de marcat în luna iulie 2018 începând cu ce dată trebuie să depună declaraţia cu datele exportate din casa de marcat?
Răspuns ANAF: Fişierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute în OPANAF nr. 627/2018.
Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică. Obligaţia intră în vigoare cu data de 1 august 2018. Programul de asistenţă şi, implicit, formularul PDF, vor fi puse la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3. Întrebare contribuabil: Conform OUG nr. 28/1999 se exceptează de la obligaţia casei de marcat: comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă. Vă rog să definiţi noţiunea de comerţ prin corespondenţă.
În cazul în care o firmă cu activitate preponderentă de comerţ cu ridicata vinde şi prin intermediul unei platforme de comerţ electronic şi livrează cu maşinile proprii şi încasează numerar de la clienţi, unii fiind persoane fizice, cum este considerat? Are obligaţia de a deţine case de marcat? Dacă da, atunci are obligaţia de a emite bonuri fiscale pentru toate încasările numerar? Dacă încasarea este pentru o factură emisă acum 1 lună, tot cu bon fiscal se face?
Răspuns ANAF: În situaţia, în care livrarea se efectuează cu maşinile societăţii şi încasaţi numerar de la clienţi, aveţi obligaţia de a deţine aparat de marcat electronic fiscal şi de a emite bon fiscal.

4. Întrebare contribuabil: În cazul unei case de marcat achiziţionată în iunie, cu ce dată se depune declaraţia cu datele exportate?
Răspuns ANAF: Obligaţia intră în vigoare la 1 august 2018. Fişierele se transmit până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate, perioada de raportare este luna calendaristică.

5. Întrebare contribuabil: Pentru societăţile cu obiect de activitate de protecţie şi pază, care pot avea şi contracte cu persoane fizice pentru paza personală, în consecinţă încasează de la acestea contravaloarea facturilor, este obligatorie achiziţia şi înregistrarea unei case de marcat electronice fiscale?
Răspuns ANAF: Facem precizarea că, operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

6. Întrebare contribuabil: La întreprinderile familiale cu obiect de activitate transport în regim de taxi neplătitoare de TVA care este termenul limită de achiziţionare a casei de marcat nouă?
Răspuns ANAF: Termenul prevăzut de lege este data de 1 august 2018. Nu se aplică sancţiuni pentru nedotare până la data de 1 noiembrie 2018.

7. Întrebare contribuabil: Potrivit modificărilor aduse de OUG nr. 28/1999, cum se realizează transmiterea datelor înregistrate prin casele de marcat cu jurnal electronic către ANAF, respectiv care sunt termenele de transmitere?
Răspuns ANAF: Fişierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute în OPANAF nr. 627/2018. Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică. Obligaţia intră în vigoare cu data de 1 august 2018 (art. IV din HG nr. 804/2017).

8. Întrebare contribuabil: Dacă la verificarea link-ului https://www.anaf.ro/Reg_AMEF/ casa de marcat apare înregistrată, mai trebuie întocmite alte formalităţi?
Răspuns ANAF: Dacă sunteţi utilizator al casei de marcat aveţi obligaţia de a solicita eliberarea certificatului de atribuire a Numărului Unic de Identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prin depunerea în format hârtie a Anexei 6 sau în format electronic a C801.

9. Întrebare contribuabil: La punctul de lucru al societăţii, care urmează să se închidă, s-a achiziţionat o casă de marcat cu jurnal electronic. Ca şi model, ea se afla în listă. Se poate muta casa de marcat de la punctul de lucru la sediul societăţii? Şi dacă da, care este procedura?
Răspuns ANAF: Aparatul poate fi mutat la alt punct de lucru. Dumneavoastră informaţi organul fiscal competent cu privire această schimbare prin completarea şi transmiterea fomularului F4105, disponibil la link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4105.html

10. Întrebare contribuabil: Pentru încasările cu card sau tichete de vacanţă mai există obligativitatea de a emite bon fiscal?
Răspuns ANAF: În sensul art. 1 alin. (1) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin operatori economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, întreprinderile familiale, precum şi orice alte entităţi, cu excepţiainstituţiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie. De asemenea, în sensul art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale, tichetului Rabla şi altele asemenea. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate vă informăm că trebuie să emiteţi bon fiscal.

11. Întrebare contribuabil: O societate farmaceutică care are puncte de lucru pe trei judeţe, pentru depunerea declaraţiei C801 în SPV trecem toate judeţele sau câte o declaraţie pentru fiecare judeţ?
Răspuns ANAF: Veţi depune un singur formular C801, chiar dacă instalaţi aparatele de marcat în judeţe diferite. Dacă cele trei judeţe aparţin unor Direcţii Generale Regionale ale Finanţelor Publice diferite, veţi primi mai multe certificate de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în concordanţă cu arondarea teritorială. Din acest motiv, vă adresăm rugămintea de a acorda atenţie sporită completării formularului, atât în ceea ce priveşte seriile de fabricaţie corespunzătoare aparatelor, cât şi cu privire la punctele de lucru/activităţile în care urmează a fi utilizate.

12. Întrebare contribuabil: Care sunt sancţiunile pentru nedepunerea formularului C801?
Răspuns ANAF: Nedepunerea formularului C801 nu este o contravenţie şi nu se sancţionează, ci este o facilitate de obţinere a NUI. Menţionăm însă că neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.