ComunitatePolitica si administratie

Avantaje pentru cei din comuna Pestișu Mic

Magdalena Șerban

Administrația publică din Pestișu Mic pune umărul la ”Programul pri­vind casarea autovehiculelor uzate” finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Astfel, în schimbul casării unui autovehicul mai vechi de 15 ani, orice persoană fi­zică din comună primește un stimu­lent în valoare de 3.000 de lei, jumă­ta­te din sumă fiind suportată de AFM și jumătate din bugetul local.

Beneficiu dublu
„Scopul acestui demers îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin ca­sarea autovehiculelor uzate. Mai exact, programul constă în finanţarea ne­rambursabilă, acordată sub forma unui stimulent pentru fiecare autovehicul uzat ce are o vechime egală sau mai mare de 15 ani, în schimbul predării spre casare a acestuia. Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării: este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România, pe raza teritorială a comunei Pestișu Mic; deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fis­cale ale comunei noastre; nu este în­re­gistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi con­tri­buţiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori pro­grame finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul Rabla Clasic sau prin Programul Rabla Plus, pentru același autovehicul uzat cu care participă în program; nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă. Toto­dată, este considerat eligibil auto­ve­hiculul care este înregistrat în evi­den­țele fiscale ale comunei Pestișu Mic; la data participării în program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; are norma de poluare Euro 3 și/sau infe­ri­oară; conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, ca­roserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive cataliza­tor, dacă acestea au fost prevăzute din fa­bricație). Beneficiarul stimulentului de casare se angajează că nu va achi­ziționa un autoturism cu norma de po­luare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului. Deși nu ne numărăm printre comunele bogate, cu un buget generos, am decis să venim în sprijinul cetățenilor pentru care un ajutor de acest gen este de bun augur. Ba mai mult, contribuim și la încurajarea respectării normelor de poluare a mediului, militând pentru un aer curat și respirabil, nu intoxicat de noxe. Și un autovehicul, ca orice este motorizat, are o limită peste care dacă se trece devine problematic. Pentru noi va fi un efort financiar considerabil, însă suntem puși în slujba comunității. Să nu uităm asta”, a afirmat Daniel Dobruţchi (foto), primarul din Peştişu Mic.

Contact pentru aplicanți
Cei interesați sunt invitați să ia legătura cu persoanele de contact din cadrul administrației din Pestișu Mic, în vederea verificării îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate, până pe data de 30 septembrie, ora 10.00. Contact: [email protected] sau la nu­mă­rul de telefon 0254735735. Informații privind situațiile din evidențele fiscale se pot obține de la Nicoleta Jude, iar alte informații suplimentare de la Diana Pavel.