Comunitate

Spitalul din Brad, neafectat de suspendarea angajărilor în sistemul public

Magdalena Șerban

Până la finalul anului, ocuparea pos­turilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice este suspendată, cu excepția concur­su­rilor pentru care au fost demarate deja procedurile de organizare.
Totuși, de la această regulă se va face excepție și se vor putea face noi angajări într-un domeniu, după cum a stabilit Guvernul printr-o ordonanță. Este vorba, mai exact, de învățământul preuni­ver­sitar și cel superior. În ce privește spi­ta­lele, cele care nu au reușit să-și ocupe posturile libere, vor suferi în tăcere. Pen­tru altele, cum e cel din Brad, nu există această problemă.

S-au organizat, din timp
Măsura introdusă prin OUG 80/2022 a fost gândită pentru a reduce deficitul bugetar excesiv actual, prin diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale insti­tu­țiilor și autorităților publice. Potrivit da­telor oficiale, cheltuielile de personal re­prezintă circa 22% din totalul chel­tuielilor bugetului general consolidat. De ase­me­nea, numărul de posturi ocu­pate în autoritățile și instituțiile publice a crescut cu 27.553 în aprilie 2022, în comparație cu decembrie 2019. ,,Îna­inte să apară noile prevederi am reușit să facem anga­jări pe ramurile unde era ne­voie, adică infirmiere, femei de ser­viciu și câteva asistente. Deocamdată, acolo unde e vorba de posturi unice, ele pot fi scoase la concurs. La ora actuală, nu ne putem lamenta în ce privește funcționarea, neexistând pericolul să închidem secții din lipsă de personal. Ideea este ca fiecare să-și organizeze activitatea cât mai bine, astfel încât totul să se răsfrângă în mod pozitiv asupra pacientului, adică atât condițiile hoteliere (de internare) cât mai cu seamă calitatea actului medical. În concluzie, suntem în regulă, iar nor­mativele care sunt temporare nu ne afectează și nu ne împiedică bunul mers al lucrurilor”, a afirmat Ioan Cobori (foto), managerul Spitalului municipal Brad.