ComunitatePolitica si administratie

Noi investiții câștigate la Geoagiu

Magdalena Șerban

Edilii hunedoreni au așteptat ceea ce părea că ajunge foarte greu la noi, deși în alte județe se întâmplase asta, și anume declararea eligibilității finan­țării în cazul proiectelor accesate prin programul național de investiții Anghel Saligny. Acum, unii sunt mul­țu­miți, alții nu prea. La Geoagiu, veștile sunt mai mult decât darnice.

Gelmar, Poenari și Homorod
„Am primit undă verde în susținerea financiară a patru investiții majore. Vorbim de reabilitare şi modernizare de drumuri din interiorul satului Gelmar, proiect de 3.341.761 lei, de extinderea re­ţelei de canalizare pe strada Feredeu­lui (cătun Poenari), în sumă de 1.129.896 de lei, de reţea de canalizare în satul Homorod, ce ajunge la 5.984.382 de lei și de alimentare cu apă a localității Homorod, în valoare de 2.666.543 de lei. Suntem mulțumiți de orice ban reușim să atragem, bugetul propriu fiind cu limite în ce privește obiectivele multiple și de valori mari. Pentru noi, ca administrație publică, dar cu siguranță și pentru întreaga comunitate, astfel de noutăți aduc bucurie. Eforturile ne sunt răsplătite prin câștigarea fondurilor necesare pentru a face pași înainte în procesul de modernizare”, a arătat pri­marul din Geoagiu, Vasile Cărăguț (foto). Amintim că recent, Ministerul Dez­vol­tării a finalizat lista obiectivelor finan­țate prin Programul ”Anghel Saligny” pentru județul Hunedoara. Până acum, din cele 41 de județe ale țării, au fost bifate listele din 38, inclusiv municipiul București. Conform criteri­i­lor de se­lec­tare, pentru județul nostru au fost apr­o­bate spre finanțare 157 de obiective, în valoare totală de 1.076.408.336 de lei.

…și o creșă mult așteptată, în localitatea principală
Dar asta nu e tot. Prin Programul Na­țional de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”, orașul Geoagiu va avea în sfârșit o creșă (în valoare de 9.988.916 de lei). De altfel, va fi prima la nivel local. Cu toate că e la rang de oraș, nu dispune de astfel de facilități în sfera educațională. Investiția constă în construirea și dotarea unei instituții prevăzută cu 4 grupe pentru 40 copii, edificiu nou, în regim de înăl­țime P, cu o suprafață construită de 1.244 mp, care va asigura toate func­țiunile impuse de normele actuale în do­meniu. Va fi dotată adecvat cu nece­si­tățile învățământului ante-preșcolar și va fi amplasată pe strada Calea Roma­nilor, în imediata vecinătate a școlii primare. „În toate localitățile din România este nevoie acută de creșe, în ultimul deceniu. Un ajutor important vine acum de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care finanțează, prin CNI, construcția de la zero și dotarea creșelor. Printr-un de­mers de acest gen, am vizat crearea unui spațiu educațional modern care să asigure oportunități de îngrijre, dez­vol­tare și învățare în egală măsură tuturor copiilor, indiferent de religie, mediu cultural de proveniență sau statut socio-economic. Riscul de abandon școlar a devenit unul destul de răspân­dit, iar educația timpurie implică practi­ca­rea ei fără a exista grija părinților în ce privește siguranța copiilor lor. Prichin­deii vor avea parte de cadru specializat și mediu propice creșterii și dezvoltării. E bine ca cel mic să fie lăsat cu oamenii dragi (bunici, de exemplu) până părinții se află la serviciu, însă pentru a pregăti adultul de mâine, responsabil și socia­bil, e nevoie să fie pregătit de pro­fe­sio­niști. Personal, sunt de părere că (după cum ne-au demonstrat și specialiștii) un copil trebuie să parcurgă toate eta­pe­le vieții pentru a atinge o dezvoltare solidă. Este o mare reușită adminis­tra­tivă pentru care doresc să le mulțu­mesc colegilor și tuturor celor care au privit optimist proiectele noastre in­vestiționale”, a încheiat edilul local.