Vaţa de Jos: Se aşteaptă noi cereri în baza Legii 231/2018

Magdalena Șerban

Administrația publică din Vața de Jos le amintește cetățenilor că prin Legea nr. 231/2018 se acordă persoanelor fizice sau ju­ridice interesate posibilitatea de a dobân­di dreptul de proprietate. Deşi iniţial a fost stabilit un termen-limită până la care cei în cauză puteau să solicite acest sprijin, acum nu mai există o dată prestabilită. Așa că procedura e în plină desfășurare.

E păcat să piardă șansa
Potrivit cadrului normativ, suprafețele de tere­nuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora sunt acelea evidențiate ca atare în actele de proprietate, în cartea fun­ciară, în registrul agricol sau în alte documen­te funciare, la data intrării în cooperativa agri­colă de producție sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declarații auten­tice de martori. În cazul înstrăinării cons­trucțiilor, suprafețele de teren aferente sunt cele convenite de părți la data înstră­inării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declarații autentice de martori. În cazul terenurilor aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moșteni­torii acestora pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel: dacă solicitanții figu­rează în registrele agricole sau registrele ca­das­trale și în evidențele fiscale; dacă terenul este în proprietatea statului român și persoa­nele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiec­tul prezentei legi; nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane. “Referitor la comuna noastră, avem un bilant actual for­mat din 240 de cereri depuse, dintre care 171 sunt validate. Au fost eliberate 148 de titluri de proprietate, iar 50 de cereri sunt incom­plete. Titlurile au fost acordate în urma vali­dării solicitărilor de către Comisia judeţeană de Fond Funciar. Dacă vorbim strict de luna octombrie, spre validare au fost depuse șase dosare, iar opt dosare sunt eligibile pentru a fi trimise la cadastru. Cei care nu au reușit să o facă până acum, încă mai au posibilitatea să depună cererea în baza Legii 231. Vă aștep­tăm să beneficiați de acest ajutor pe care statul îl oferă tocmai în ideea de a se pune ordine în planul funciar și a fi adus totul la zi. Unele sate aparținătoare au fost cooperati­vizate, iar altele nu au fost, deci era timpul ca lucrurile să se reglementeze conform cu realitatea din teren, scripticul fiind necesar să fie identic cu fapticul. Subliniez că pentru între­girea dosarului, pe lângă cererea-stat, trebuie ca oamenii să-şi facă măsurătorile topografice pentru proprietatea menționată. Deoarece tarifele de intabulare și tot procesul birocratic implicat înseamnă costuri suficient de mari pentru un buzunar de rând, nu mulți și-au adus la îndeplinire acest demers. Acum au ocazia să o facă. E bine să lase totul pus în ordine pentru urmași, mai ales”, a afirmat Liviu Ioan Linţă (foto), primarul din Vaţa de Jos. De altfel, solicitanţii trebuie să îşi depună documentaţia topografică (PAD şi proces verbal de vecinătate) întocmită de către un topograf autorizat, iar după primirea titlului de proprietate asupra imobilelor, proprietarii mai au nevoie de completarea documentaţiei pentru înscrierea în C.F. Acestea implică cheltuială proprie.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.