Vânzarea terenurilor agricole din extravilan intră sub incidenţa noilor reglementări legislative

Magdalena Şerban

Ordonanţa de Urgenţă nr. 203/23.11.2020 prevede unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole, care vin să deblocheze o situaţie generată de Legea 175/ 2020, din pricina căreia peste 49.000 de contracte au fost blocate la nivel central.
Ca şi până acum, înstrăinarea prin vân­zare a terenurilor agricole situate în extra­vilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi a dreptului de preempţiune al copro­prietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale. În baza OUG adoptată recent, toate tranzacţiile iniţiate până la 13 octombrie 2020 se fac pe v­e­chea procedură în aşa fel încât să se evite litigii noi şi blocaje, iar tranzacţiile iniţiate ul­terior datei menţionate se fac după pro­ce­dura nouă, respectând toate acele preve­deri din lege privind dreptul de preemţiune şi prioritizare a preemtorilor.
Referitor la statistica aferentă judeţului nostru, cei de la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara au cifrele exacte. ,, În 2020 au fost 1724 oferte de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, trans­mise de primării către D.A.J. Hune­doara, în suprafaţă totală de 674,10 hec­tare. Dintre acestea, ca structură a cate­go­riilor de folosinţă, arabilul a însumat 476,33 hectare (70,66 la sută) şi păşunile şi fâneţele – 197,77 hectare (29,34 la sută). Numărul avizelor finale emise de către in­sti­tuţia noastră, necesare încheierii con­trac­tului de vânzare, în situaţia preemptorilor care şi-au manifestat intenţia de cumpărare a fost de 180. Cât priveşte forma juridică a vânzătorilor de teren, 1688 reprezintă persoane fizice, iar 36 sunt persoane ju­ridice”, a precizat Claudiu Grama (foto), di­rectorul executiv al Direcţiei pentru Agricul­tură Judeţeană Hunedoara.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare