Teatrul în pandemie

„Omul își caută neîncetat rostul exis­ten­ței în cadrul umanității, pentru că plă­cerile simple sau viciile nu mai sunt de mult o justificare suficientă a viețuirii în sine. Într-o lume dominată de interese eco­nomice egoiste, ființa umană are ne­voie de confirmare de sine și de grup…de aceea avem nevoie mai mult decât ori­când de Teatru”, susține Mihai Panai­tes­cu, managerul Teatrului de Artă Deva.

O afacere de familie
Într-un an pandemic, echipa Teatrului de Artă Deva s-a apropiat neîncetat de public, explicând cu orice ocazie că sănătatea mentală este la fel de importantă ca și cea fizică. Un număr de 8 premiere au fost pre­zentate în acest an publicului, cea de a 9-a fiind pe drum! De la D ale Carnavalului la Hamlet, Oscar și tanti Roz, Veronika se hotărăște să moară, Jerry și Câinele, Nu-i ușor să fii bogat, Paggliacci sau Dra­gostea celor trei melarance , țelul nostru a fost me­reu același: prezen­tarea unor piese de ca­li­tate care să se adreseze unor categorii de public cât mai variate, în condiții ex­cep­ționale și cu respectarea tuturor reco­man­dărilor sanitare în vigoare.
Ne dorim ca și în continuare pu­bli­cu­l să vină în sala de spectacole cu ace­lași en­tu­ziasm cu care ne-a ono­rat de fiecare dată și în data de 28 noiembrie, de la ora 19, vă așteptăm la cea de a 9-a premieră a anului: O afacere de familie, regia Eugen Pă­du­reanu.
„Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, mai în sus la munte, o familie nor­mală din Deva (ca toate familiile din Deva) își ia soarta în propriile mâini și deschide o afacere de fa­milie… Un mic restaurant cu specific ro­mâ­nesc… Toate bune și fru­moa­se, planuri-speranțe-vise, alea, alea… Asta până când își bagă dom­nu” Sărsăilă coada… Ceea ce ur­mează e o adevărată nebunie… Dacă vrei să vezi ce se întâmplă, dacă vrei să uiți de grijile zilnice, dacă vrei să râzi pe bune cu noi, de noi și de voi, veniți la co­me­dia noas­tră! Garantăm o seară de neuitat, haioasă și trăznită rău!”, spune Eugen Pă­du­reanu, regizor.

Distribuția:
Andreea Pascu
Roxana Olșanschi
Eugen Pădureanu

Un spectacol de Eugen Pădureanu, după o idee de S. Bobrik și R. Clark.

Preț bilet 30/15 lei (elevi, studenți, pen­sionari)
Accesul spectatorilor în sala de spec­ta­cole va fi permis cu respectarea tuturor dispozițiilor legale valabile în momentul desfășurării evenimentului.
Rezervări la nr. de telefon 0787259420 sau 0787287113.

Resetare
„Va schimba pandemia gândirea actuală? Din mijlocul acestor frământări și întrebări se poate naște o nouă perspectivă, un nou timp. Poate că era nevoie de o astfel de re­setare într-o lume din ce în ce mai grăbită și cu valori morale tot mai reduse. Acest ră­gaz poate naște un nou început, o nouă eră, un alt tip de om…mai bun, mai atent, mai im­plicat, mai educat, mai aproape de tea­tru, arta care indiferent de timpuri și de vre­muri nu va muri niciodată”, a adăugat Mihai Panaitescu, managerul teatrului devean.

(R. Olșanschi)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.