Suspendarea aplicării unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzut de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Regimul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale este reglementat în prezent de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 este actul normativ prin care au fost realizate ultimele modificări substanţiale ale actului normativ de bază şi care vizează, în principal, înlocuirea etapizată a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic, astfel încât utilizatorii să poată achiziţiona treptat noile aparate, fără perturbarea activităţii comerciale şi fără pierderi financiare, iar importatorii şi distribuitorii de aparate de marcat să aibă la dispoziţie un interval de timp suficient pentru a-şi lichida stocurile de modele vechi şi pentru a obţine avizul tehnic favorabil şi autorizaţia de distribuţie pentru noile modele.
De asemenea, prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 s-a instituit o serie de termene şi instituţii responsabile, pentru implementarea noilor aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, precum şi pentru elaborarea legislaţiei subsecvente, termene care au fost prorogate succesiv, în prezent acestea fiind:
– începând cu data de 1 august 2018, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal (de generaţie veche);
– începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic;
– începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic.
Totodată, a fost precizat termenul limită până la care îşi menţin valabilitatea avizele/autorizaţiile privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolă jurnal, în speţă data de 31 iulie 2018 şi au fost prevăzute sancţiuni contravenţionale pentru:
– comercializarea, începând cu data de 1 august 2018, de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare, a aparatelor de marcat vechi;
– nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza numai aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic.
Legislaţia în vigoare prevede sancţiuni drastice pentru nerespectarea obligaţiei de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic (amendă, confiscarea sumelor nejustificate, suspendarea activităţii).
În acest context, se constată faptul că operatorii economici sunt în imposibilitatea de a respecta obligaţia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic la termenele prevăzute de lege (1 iunie, respectiv 1 august 2018), iar interzicerea comercializării aparatelor vechi, de la 1 august 2018, va face imposibilă dotarea cu astfel de aparate a operatorilor economici care deschid noi afaceri sau puncte de lucru.
Aceste consecinţe afectează grav activitatea operatorilor economici, care riscă sancţiuni drastice (amendă, confiscarea sumelor nejustificate şi suspendarea activităţii), fără ca nerespectarea obligaţiei de dotare cu aparate de marcat să le fie imputabilă.
Se impunea adoptarea unor măsuri, astfel încât, operatorii economici care nu au reuşit să se doteze cu noile aparate de marcat, să poată utiliza aparatele pe care le au deja în dotare, sau chiar să poată cumpăra aparate vechi dacă este cazul, iar sancţiunile să nu poată fi aplicate în această perioadă.
În acest sens, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat, în data de 18.05.2018, Proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.
Prin Proiectul de act normativ sunt avute în vedere, în principal, următoarele:
– amânarea cu trei luni a aplicării sancţiunii prevăzută de lege pentru nedotarea cu noile aparate de marcat (raportat la termenele obligatorii de dotare în vigoare la această dată), pentru a permite operatorilor economici să achiziţioneze, fiscalizeze şi să testeze aparatele de marcat cu jurnal electronic: până la data de 1 septembrie 2018 în cazul operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv până la data de 1 noiembrie 2018 în cazul operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mici;
– amânarea aplicării cu trei luni (termenul în vigoare este 1 august 2018) a sancţiunii prevăzută de lege pentru comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare, a aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal (aparate vechi), astfel încât, dacă va fi cazul, operatorii economici care deschid noi afaceri sau puncte de lucru, să poată achiziţiona totuşi un aparat de marcat, în caz contrar aceştia riscând blocarea activităţii.

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Noul antrenor a adus revirimentul la Minerul Uricani

Echipa de fotbal Minerul Uricani are de patru etape un nou antrenor, care este Tony Sedecaru (medalion), iar conducerea este...

Fotbal, Liga a V-a: Etapă cu o ploaie de goluri

La sfârşitul săptămânii trecute s-au desfăşurat meciurile din etapa a XXIII-a, în care liderul Măgura Pui a stat. A fost...

Anunt Finante

Închide